Ankeiler: De gemeente Nijmegen wil het huidige aantal ateliers voor kunstenaars en hobbyisten op peil houden.

- De gemeente Nijmegen wil het huidige aantal ateliers voor kunstenaars en hobbyisten op peil houden. Een goede betaalbaarheid en duurzaamheid staan daarbij centraal. Dat schrijft het college van B&W in een notitie, die op woensdag 7 juni wordt besproken in de gemeenteraad.

Het aanbod aan atelierruimten slinkt omdat panden de afgelopen jaren zijn ingezet voor andere doelen, of locaties herontwikkeld (gaan) worden. Zoals bijvoorbeeld het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat.

Hogere energiekosten en inflatie

De hoge energiekosten en de inflatie leggen daarnaast druk op de betaalbaarheid van de ateliers, zo constateert het college. De doelgroep is over het algemeen niet bemiddeld en heeft soms moeite om de gestegen lasten te kunnen blijven betalen.

Als voorbeeld noemt het college de ateliers in de Krayenhoffkazerne aan de Groesbeekseweg, waar de prijzen voor een atelier dit jaar zijn verdubbeld. Dat komt met name door de hoge kosten van de stadsverwarming. Dit leidt nu nog niet tot huuropzeggingen, maar dat kan nog komen, zo stelt het college.

Nijmegen werkt aan verbetertraject

Samen met stichting SLAK en de gemeente Arnhem werkt Nijmegen aan een verbetertraject. De gemeente Nijmegen verwacht rond de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven over de verdere uitwerking van dit traject. Daarnaast gaat Nijmegen zelf aan de slag met een nieuw zogenoemd broedplaatsen- en atelierbeleid. Daarover presenteert men na de zomer een startnotitie voor de gemeenteraad.

De stichting SLAK geldt in Nijmegen als de intermediair tussen het vastgoed en de kunstenaars, en wordt gesubsidieerd door de gemeente. Zij beheren en verhuren voor dit doel gemeentelijke panden, maar ook panden van derden. SLAK ondersteunt het gemeentelijk beleid en bevordert onder meer de doorstroming.

Noodsteun voor ateliers

Arnhem en Nijmegen hebben SLAK vorig jaar laten onderzoeken door een extern bureau. Het onderzoek concludeert onder andere dat SLAK weinig positief renderende panden onder zijn beheer heeft en relatief lage subsidies ontvangt van de gemeenten. Dit draagt er volgens het college toe bij dat SLAK momenteel moeite heeft om een goed antwoord te geven op alle uitdagingen rondom ateliers in Nijmegen.

Via het SLAK heeft de gemeente Nijmegen energielasten gecompenseerd voor atelierruimtes, daar waar de betaalbaarheid onder druk kwam te staan. Daarnaast kan SLAK gebruikmaken van de noodsteunregeling voor culturele organisaties.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel