Bevat Video: Video
Ankeiler: Nederland staat op donderdag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze regio zijn er verschillende dodenherdenkingen.

- Nederland staat op donderdag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze regio zijn er verschillende dodenherdenkingen. Een overzicht:

Beuningen

De gemeentelijke herdenking start om 19.25 uur bij het gemeentehuis in Beuningen. Er wordt een stille tocht gelopen naar de plek waar de Lancaster-propeller ligt, oftewel het 'Monument voor Geallieerde Vliegers' aan de Van Heemstraweg. Om 19.59 uur volgt het taptoe signaal met aansluitend twee minuten stilte. Daarna speelt Muziekvereniging Kunst en Volharding het Wilhelmus. Loco-burgemeester Pascal Cobussen zal om 20.05 uur een toespraak houden. Kinderen van Kindcentrum Montijn en meerdere scoutinggroepen helpen tijdens de ceremonie mee. Tussendoor is er muziek en worden er kransen gelegd. Natuurlijk zijn ook de veteranen uit de gemeente aanwezig. De herdenking is om ongeveer 20.30 uur afgelopen.

Gemeente Druten

In de gemeente Druten vinden er vier herdenkingen plaats, namelijk in Deest, Druten, Horssen en Puiflijk.

In Deest vindt de herdenking plaats bij het oorlogsmonument aan het Kloosterhof en begint om 19.45 uur. Na de twee minuten stilte, volgt de kranslegging. Na afloop is er een samenzijn in Dorpshuis ’t Trefpunt. Namens het gemeentebestuur spreekt gemeentesecretaris Boy Janssen.

In de Ewaldenkerk in Druten is er om 19.00 uur een herdenkingsdienst. Voor het eerst is Sigrid Sengers hierbij aanwezig en houdt een toespraak. Na de herdenking gaat het gezelschap naar het gemeentelijke oorlogsmonument op het Ambthuisplein. De muzikale invulling wordt verzorgd door zangkoor Orpheus en Showorkerst Riverland. Aansluitend is er een nazit in het Mamre.

De herdenking in Dorpshuis de Horst in Horssen begint om 18.00 uur. Vervolgens is er een stille tocht naar de Protestantse kerk. Daar start om 18.45 uur de herdenkingsplechtigheid met voordrachten en muziek. Valarie en Imke, leerlingen van een basisschool, lezen gedichten voor. Wethouder Willy Brink houdt een toespraak. Even voor half acht gaan de aanwezigen via het Protestants kerkhof naar het Luske monument voor het vervolg van de herdenking. Aansluitend is er een bijeenkomst in Dorpshuis ‘De Horst’.

Bij de herdenking in de kerk van Puiflijk worden vanaf 19.15 uur verhalen verteld en gedichten voorgelezen door leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Fanfare ‘De Eendracht’ verzorgt de muzikale omlijsting. Na de twee minuten stilte zijn er kransleggingen op het kerkhof. Wethouder Gérard de Wildt is ook aanwezig en houdt een toespraak.

Gemeente Nijmegen

In Nijmegen wordt er niet alleen in het centrum stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog, ook in Lent is er een herdenking. Deze vindt plaats bij het monument bij de Geldershofschool aan de Laauwickstraat. De herdenking begint om 19:50 uur en duurt ongeveer een half uur. Het Orkest Music & More, onder leiding van Sander Waamelink, verzorgt de muziek.

In het centrum start ’s avonds om 18.00 uur het herdenkingsprogramma op de Kitty de Wijze plaats met een voorlezing van de namen van alle Joodse Slachtoffers. Een uur later begint de herdenkingsdienst in de St Stevenskerk, met een welkomstwoord door burgemeester Hubert Bruls en een overweging door schrijver en columnist Thomas Verbogt. Leerlingen van basisschool de Buut lezen door henzelf gemaakte gedichten voor.

Om 19.40 uur is er een stille tocht van de St Stevenskerk naar Trajanusplein, onder begeleiding van de tamboers van Drumfanfare Michaël. Na vijftien minuten start de herdenking op het Trajanusplein. Om 20.00 uur is het twee minuten stil, gevolgd door het Taptoesignaal door Marc Traa. Burgemeester Bruls houdt vervolgens een toespraak. Daarna vindt de kranslegging plaats. De herdenking wordt muzikaal ondersteund door Drumfanfare Michaël.

Gemeente Overbetuwe

In de gemeente Overbetuwe is op zes plekken een dodenherdenking. In Driel, Elst, Heteren, Randwijk, Slijk-Ewijk en Zetten zijn er verschillende bijeenkomsten.

In Driel is er om 19.15 uur een herdenkingsdienst in de Katholieke kerk met aansluitend een stille tocht en plechtigheid met kranslegging bij het Polenmonument op het Polenplein. Daarbij is burgemeester Patricia Hoytink-Roubos aanwezig.

De aanvang van de herdenkingsdienst in Elst is om 19.00 uur in de Grote Kerk. Aansluitend is er een stille tocht en plechtigheid met kranslegging bij het monument tegenover het gemeentehuis van Overbetuwe. Namens de gemeente is Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder aanwezig samen met kinderburgemeester Thijmen Wien.

Om 19.20 uur wordt er in Heteren verzameld bij de Bredeschool aan de Flessestraat voor de stille tocht. Bij de Algemene Begraafplaats vindt uiteindelijk de herdenking plaats met kranslegging bij de oorlogsgraven. Wethouder René Post is erbij.

In Randwijk luiden om 19.45 uur de klokken van de Nederlands Hervormde Kerk. Daar vindt ook de herdenkingsdienst plaats met kranslegging bij het monument. Wethouder Wijnte Hol zal hierbij aanwezig zijn.

Bij het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk begint de herdenkingsdienst al om 19.00 uur. Aansluitend is er een stille tocht en plechtigheid met kranslegging op de begraafplaats bij de oorlogsgraven. Wethouder Rik van den Dam is namens de gemeente aanwezig. Volgens Het Gemeente Nieuws, een online krant, luiden de klokken dit jaar niet, vanwege een uiltje dat daar een nest heeft gebouwd.

Om 19:00 uur is de aanvang van de herdenkingsdienst in de Gereformeerde Kerk ‘De Rank’ in Zetten, met aansluitend een stille tocht en plechtigheid met kranslegging bij het bevrijdingsmonument op het Wilhelminaplein. Daarbij aanwezig is plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Overbetuwe: de heer Elbert Elbers.

Gemeente Wijchen

Ook in de gemeente Wijchen zijn er op meerdere locaties herdenkingen te bezoeken, namelijk in Batenburg, Bergharen, Niftrik en Wijchen.

De herdenking in Batenburg begint om 19.00 uur in de oude St. Victorkerk met muziek en gedichten. Aansluitend gaan de aanwezigen, via het oorlogsmonument aan de Ringdijk, naar het graf van de omgekomen Britse piloot Conry Candler aan de Kasteelse Allee. Op beide plekken worden bloemen gelegd. Bij het graf wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Wethouder Nick Derks zal hierbij aanwezig zijn.

Ook in Bergharen begint de herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur. Deze zal plaatsvinden in de Sint-Annakerk. Daarna is er een stille tocht naar het monument voor burgemeester Luske aan de Dorpsstraat. Deze tocht wordt begeleid door een slagwerkgroep van Muziekvereniging Sint Anna. Er worden bloemen gelegd en vervolgens gaat de stoet door naar de begraafplaats bij de Protestantse kerk, om bloemen te leggen op het graf van de Britse piloot Horn. Bij het graf wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Wethouder Geert Gerrits is aanwezig bij de herdenking.

In Niftrik wordt de herdenking om 19.30 uur gehouden en vindt plaats bij het monument aan de Maasbandijk. Namens het gemeentebestuur is plaatsvervangend voorzitter van de raad Rob Albersnagel aanwezig.

Traditiegetrouw vindt de herdenking in Wijchen om 19.30 uur plaats bij het monument aan de Meerdreef, achter de St. Antonius Abt-kerk. Burgemeester Renske Helmer-Englebert is er voor het eerst bij en houdt een toespraak. Er worden gedichten voorgelezen door leerlingen van de Paschalisschool en het Maaswaal College. Na de twee minuten stilte, worden er bloemen gelegd. Harmonie Kunst en Vriendschap Balgoij verzorgt de muziek tijdens deze bijeenkomst. Voorafgaand aan de herdenking is er in de St. Antonius Abt kerk om 18.45 uur een oecumenische gebedsviering.

Bekijk hier de verschillende dodenherdenkingen in de regio uit 2019:

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.