Ankeiler: Het college van B&W van Druten lijkt geen haast te maken met nieuwbouw voor dorpshuis De Lier in Puiflijk.

- Het college van B&W van Druten lijkt geen haast te maken met nieuwbouw voor dorpshuis De Lier in Puiflijk. Er komt een nieuwe beslisnota, waarover de gemeenteraad in 2024 een besluit neemt. Tegelijkertijd schrijft het college: "Ter overbrugging wordt momenteel gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om De Lier naar schatting 8 jaar door te laten draaien zonder (ver)nieuwbouw."

Volgens het college lijkt Zaal Mulders voor nieuwbouw van dorpshuis De Lier momenteel het beste alternatief om verder te onderzoeken, mede omdat daar meer ruimte is. Met name ook voor het parkeren, iets wat op de huidige plek van dorpshuis De Lier ontbreekt. Mocht de locatie Mulders geen goede plek blijken te zijn voor het nieuwe dorpshuis, dan moeten we bepalen wat we met die locatie gaan doen, zegt het college.

College stelt halve ton beschikbaar

De gemeente Druten maakt een integraal plan voor de gehele kern van Puiflijk. Het college wil hiervoor 50.000 euro beschikbaar stellen. Het plan moet Puiflijk voor de komende 10 jaar toekomstbestendig maken. De gemeenteraad van Druten bespreekt de plannen voor Puiflijk en dorpshuis De Lier op donderdag 6 april tijdens een Rondetafelgesprek (RTG) in het gemeentehuis.

Het integrale plan voorziet in een duurzame woonvoorraad voor Puiflijk en een aantrekkelijke leefomgeving met goede voorzieningen voor de inwoners. Daarnaast zal het plan inzoomen op het centrum van het dorp en de benodigde voorzieningen aldaar. Het dorpse karakter, de oude kern, de open ruimte en de sterke sociale cohesie, gekoppeld aan een gemeenschap met veel betrokken en actieve inwoners, vormen absolute pluspunten voor Puiflijk.

'Samen aan de slag in Puiflijk'

Puiflijk telde vorig jaar 542 woningen en 1300 inwoners, onder wie 200 leerlingen. Er zijn 120 bedrijfsvestigingen met voornamelijk ZZP'ers. De bouwlocatie Hemelrijk is in ontwikkeling en hier wordt medio dit jaar begonnen met de bouw van 68 woningen in diverse huur- en koopsegmenten.

Onder het motto 'Samen aan de slag in Puiflijk' wordt er regelmatig gecommuniceerd met de inwoners van Puiflijk. Ook is er inspraak door middel van een korte digitale enquête onder de inwoners, die in het najaar plaatsvindt. Volgens de gemeente is een goede communicatie met de inwoners cruciaal voor een geslaagde aanpak van het integrale plan.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel