Ankeiler: De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Mook en Middelaar, Wijchen, ARN en Dar zijn blij over hoe hun inwoners afval scheiden. Vooral gft-afval wordt goed gescheiden.

- De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Mook en Middelaar, Wijchen, ARN en Dar zijn blij over hoe hun inwoners afval scheiden. Vooral gft-afval wordt goed gescheiden. Bij keukenafval valt nog wel winst te behalen, want keukenafval is grondstof voor bijvoorbeeld compost.

Onder keukenafval vallen onder andere etensresten, theezakjes, koffiefilters en eierschalen. Op dit moment bieden inwoners van de regio Nijmegen gezamenlijk al veel gft-afval aan. Het gaat al erg goed, maar het kan veel beter, want veel keukenafval belandt nog vaak tussen het restafval. Dat is zonde. Keukenafval hoort namelijk bij het gft-afval.

Mooie prestatie inwoners

Van het gft-afval wordt in 2021 in de Dar-regio in totaal 85% gescheiden ingezameld. Landelijk schommelt dit percentage rond de 65%. De regio Nijmegen zit dus boven dit percentage. Vooral etensresten zorgen als belangrijke bron voor de productie van compost en groen gas. Compost wordt gebruikt in de tuin of in de landbouw om de grond te verbeteren en CO2 dat vrijkomt bij vergisting, wordt gebruikt als meststof in de glastuinbouw. Groen gas wordt als brandstof gebruikt voor het streekvervoer. Dit betekent dat inwoners op hun eigen gft-afval rijden als zij in de regio de bus pakken. Een unieke situatie, die ervoor pleit om het gft-afval zo gescheiden mogelijk aan te bieden.

Compostzakken op milieustraten

Op zaterdag 25 maart was de landelijke compostdag. Vanaf maandag 27 maart kunnen inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Mook en Middelaar ook gratis compostzakken krijgen bij de Dar-milieustraten in de regio als zij hier afval wegbrengen. De compostzak dient als bedankje voor het scheiden van gft-afval.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.