Ankeiler: De gemeenteraad van Druten wil dat het monumentenbeleid en de huidige monumentenlijst worden geactualiseerd.

- De gemeenteraad van Druten wil dat het monumentenbeleid en de huidige monumentenlijst worden geactualiseerd. In een unaniem aangenomen motie wordt het college van B&W opgeroepen om bijvoorbeeld ook monumenten uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw op te nemen in de monumentenlijst.

Daarnaast wil de raad dat het college met een budget komt voor het monumentenbeleid. Momenteel is daar nog geen geld voor beschikbaar. Om hoeveel geld het gaat, is nog onduidelijk. Dat wordt duidelijk als de perspectiefnota in de loop van dit jaar wordt ingediend. De motie is een initiatief van fractievoorzitter Carl Dolmans van Sociaal Maas en Waal.

Monumenten onderdeel Drutense erfgoed

Monumenten vormen volgens Dolmans een belangrijk onderdeel van het cultuurhistorische erfgoed van de gemeente. Door het ontbreken van een actuele monumentenlijst kunnen deze cultuurhistorische waarden onvoldoende worden beschermd.

Het monumentenbeleid kwam ter sprake toen donderdagavond 16 maart in de gemeenteraad de plannen werden besproken om enkele gebieden in de gemeente aan te wijzen als 'Beschermd Dorpsgezicht'. Het gaat om karakteristieke dorpsgezichten die ook in cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn.

"Monumenten verwaarloosd"

Wethouder Willy Brink, die monumenten in zijn portefeuille heeft, had eerder verklaard dat de monumenten in zijn gemeente worden verwaarloosd. Druten heeft op dit moment geen geld over voor het opknappen van monumenten, terwijl ook de eigenaren daar meestal de financiƫn niet voor hebben. Het is de bedoeling dat de gemeente in de toekomst daar nu toch geld voor gaat vrijmaken.

šŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel