Ankeiler: Een drietal Dorpslijsten in Druten heeft protest aangetekend tegen de mededeling dat er komende zomer in de gemeenten Druten, Beuningen en Wijchen één keer per twee weken gft-afval wordt opgehaald.

- Een drietal Dorpslijsten in Druten heeft protest aangetekend tegen de mededeling dat er komende zomer in de gemeenten Druten, Beuningen en Wijchen één keer per twee weken gft-afval wordt opgehaald. Voorheen was dat in de zomermaanden nog elke week.

De Dorpslijsten hebben een groot aantal schriftelijke raadsvragen gesteld aan het Drutense college van B&W. De Dar heeft moeite om aan personeel te komen. Er zijn te weinig chauffeurs en beladers om in de zomermaanden iedere week het afval op te halen. De Dorpslijsten zijn verbaasd dat de Dar dit nu al meldt, terwijl er nog drie maanden zijn om voldoende chauffeurs te vinden.

Overlegt college nog met de Dar?

Volgens de Dorpslijsten zijn er ook andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld één keer minder plastic ophalen in plaats van minder gft. Is er wel gekeken naar eventuele andere mogelijkheden, zo vragen Nadine Huntink en Marrie van Rijn (beide Dorpslijst Horssen) zich af. Zij hebben de kritische raadsvragen gesteld, ook mede namens Dorpslijst Afferden en Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid.

Onlangs werd gemeld dat de gemeenten in de Dar-regio normaal gesproken zelf mogen bepalen wanneer de zomerinzameling start en eindigt. Dit jaar echter moet juist de Dar keuzes maken, door een tekort aan personeel. De Dorpslijsten willen weten waarom voor deze constructie is gekozen? Is het college bereid het gesprek hierover aan te gaan met Dar, zo luidt een andere raadsvraag.

Blijft afvalstoffenheffing gelijk?

De Dorpslijsten: "Als de Dar nu afwijkt van de afspraken, wat zijn dan de consequenties? Wat is er gedaan om het afval inzamelen wel mogelijk te maken?" Verder vragen de drie Dorpslijsten of dit allemaal nog consequenties heeft voor de hoogte van de afvalstoffenheffing van de inwoners? Daarnaast vraagt men zich af of de inwoners tussentijds extra groenafval kunnen inleveren bij de milieustraat?

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel