Bevat Video: Video
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Ongeval op 9 september 2022. Foto: John Beckmann / RN7
Ankeiler: Files en frontale botsingen. De Maas en Waalweg is de slagader van de regio waar 100 kilometer per uur gereden mag worden.

- Files en frontale botsingen. De Maas en Waalweg is de slagader van de regio waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Als er op dit traject van de N322 een ongeval plaatsvindt, dan is het ook meteen goed mis. Genoeg redenen voor gemeente Druten om in 2020 een brandbrief naar provincie Gelderland te sturen. Er waren te weinig financiële middelen om de weg aan te pakken, was de reactie. Nu, jaren later, staat dit traject nog steeds met een hoge risicoscore op de agenda. Gaat er uiteindelijk toch iets gebeuren met deze beruchte weg?

Dat er wat moet gebeuren aan verkeersveiligheid op provinciale wegen, is duidelijk. Uit cijfers van de politie blijkt dat bijna de helft van alle dodelijke verkeersongevallen plaatsvinden op deze wegen. De provinciale Maas en Waalweg verdient ook wat aandacht.
Uit een ongevallenregistratiesysteem blijkt dat er de afgelopen tien jaar meer dan honderd ongevallen hebben plaatsgevonden.

Ongeval op 9 september 2022 - Foto: John Beckmann / RN7

Op de eenbaansweg met twee rijstroken, komen weggebruikers geregeld terecht op de weghelft van de tegenligger, door onoplettendheid of door het inhaalverbod te negeren. Weggebruikers zeggen dat het gevaar te wijten is aan het rijgedrag.
"Het ligt natuurlijk ook aan de mensen zelf. Het rijgedrag van de mensen, zoals telefoneren en inhalen", noemt een weggebruiker bij het aangrenzende tankstation. Er zijn hierdoor frontale botsingen ontstaan met dodelijke afloop. Ook de filevorming is een groot probleem.

Vrachtwagens rijden over de Maas en Waalweg, omdat ze niet door de dorpjes willen rijden en als ze via de A15 rijden, zijn ze veel langer onderweg. Zij rijden er vaak 80 kilometer per uur, in plaats van 100, waardoor het overige verkeer ook wordt opgehouden. "Als ze het hier dubbelbaans maken, dan is dat probleem snel opgelost", concludeert een vrachtwagenchauffeur die op een parkeerplaats pauzeert.

Discussie over mogelijke oplossing

Een extra rijstrook zou de weg volgens gemeente Druten veiliger maken en het fileprobleem oplossen. Hoewel omwonenden en weggebruikers de noodzaak van de herinrichting zien, zijn een aantal van hen niet tevreden met een wegverbreding. Een groep bezorgde bewoners vormden de werkgroep Maas en Waalweg. Bert Beuving, Warner de Boer en Henk van Elk vormen het bestuur. De groep wil liever een snelheidsvermindering van 100 naar 80 kilometer per uur. Volgens hen zou extra asfalt de rijke natuuromgeving aantasten.

"Een extra rijstrook lost het probleem niet op, maar trekt juist meer verkeer aan. Het probleem wordt helemaal niet onderzocht", noemt Beuving. De heren analyseerden de weg op gebreken en mogelijk gevaar. Daaruit concludeerde ze dat de files wel meevallen. "Tijdens drukke ochtendspitsen is er af en toe een file die een aantal minuten vertraging oplevert en mensen noemen dat heel erg, maar dat valt mee", zegt de Boer. Collega Van Elk vult aan; "Het is geen internationale doorgangsweg voor vrachtverkeer dat hier helemaal niet moet komen." De heren zien dat een ongeval ernstig kan zijn vanwege de snelheid, maar dit heeft volgens hen weinig te maken met de weginrichting. Eerder met het rijgedrag.

De Gedeputeerde Staten liet beide partijen weten dat er, gezien de beschikbare financiën, weinig mogelijkheden zijn om het project tot uitvoering te brengen in de twee jaar die volgden. Daarmee kwam er een eind aan het gesprek.

Het traject is meegenomen in de uitvoeragenda van Veilig Verkeer Gelderland, met als mogelijke maatregel een extra rijstrook tussen toerit Druten en Knooppunt Ewijk te plaatsen en een verkeersregelingsinstallatie bij het tankstation. Relatief eenvoudig te realiseren, in bestaand eigendom en bestemming.

Plan van 10 miljoen uit de ijskast?

Het plan zou tien miljoen euro kosten. Gemeente Druten is hiervan op de hoogte, maar groen licht is er nog niet. “Het betreft een grote investering en staat nog altijd laag op de prioriteitenlijst van de Provincie”, zegt de woordvoerder van gemeenten Druten en Wijchen. “Het traject heeft de status ‘haalbaarheid en realiseerbaarheid worden onderzocht' en dat is tot nu toe helaas niet veranderd”.

De Provincie vindt de verkeerssituatie ook niet gewenst en weet wat er moet gebeuren. Een woordvoerder van provincie Gelderland meldt dat er veel ambities zijn, maar dat niet elk project financieel rond te krijgen is. Er moeten dus prioriteiten worden gesteld. Dit doet de Provincie door te kijken naar waar regulier groot onderhoud van wegen nodig is, welke weginrichtingen aangepast moeten worden naar aanleiding van ongevallen en hoe de ongevallen voorkomen kunnen worden. Haalbaarheid speelt een grote rol bij het prioriteren van de projecten. Er was 2,1 miljoen euro beschikbaar voor mogelijke projecten. Het bedrag voor de Maas en Waalweg krijg je daarmee niet rond.

Hoe nu verder?

Gemeente Druten vraagt nog steeds regelmatig aandacht voor de verkeerssituatie en richt zich daarbij op de filevorming. “Om de regio bereikbaar te houden, dient ook de fileproblematiek op de N322 aangepakt te worden. “Het streven naar hoogwaardig openbaar vervoer wordt niet gerealiseerd op dit traject."

De provincie geeft aan dat er circa vijf miljoen euro wordt geïnvesteerd in hoogwaardig openbaar vervoer Druten, dat in 2025 gereed is. “Het is niet gewenst dat de bussen in de file naar Nijmegen staan.” Wanneer er meer woningen komen, neemt het belang van deze investering toe. De maatregelen moeten voorkomen dat nieuwe bewoners door de file hun wijken niet uitkomen.

De gehele aanpak van de Maas en Waalweg blijft nog even op de plank liggen. “We kijken nu of er toch maatregelen mogelijk zijn, die voor minder geld zijn uit te voeren en doen dat in samenwerking met betrokken gemeenten”, is de boodschap vanuit provincie Gelderland.

Ongeval aan de N322 Maas en Waalweg

Drutense politiek komt met goedkope oplossing verkeersdrukte Deest

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.