Ankeiler: Op het gebied van afval scheiden, valt Gemeente Beuningen onder de best presterende gemeenten.

- Op het gebied van afval scheiden, valt Gemeente Beuningen onder de best presterende gemeenten. De landelijke doelstelling om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden, haalt Beuningen met vlag en wimpel. De gemeente zet nog een tandje bij met een nieuwe campagne en daar horen toch die afvalcoaches bij.

Met de campagne ‘Plastic+? Scheiden dus!’ wil gemeente Beuningen haar inwoners wijzen op het beter scheiden van plastic afval. Plastic+ is een verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blikken en pakken. Dar gaat de inwoners met behulp van afvalcoaches hun plastic+-afval beter laten scheiden. In 2019 was er kritiek op deze werkwijze. De Autoriteit Persoonsgegevens was van mening dat het uitpluizen van containers de privacy van inwoners in het geding brengt. Dar en gemeente Beuningen zien het toch als een manier om de afvalstromen nog zuiverder te maken.

Waarom worden afvalcoaches ingezet?

Het landelijke doel was om 100 kg restafval per inwoner te bereiken. Gemeente Beuningen wil nog een stapje verder gaan. “Mij zou het mooi lijken, als het gaat lukken naar 35 kilo per inwoner te gaan. Wat voor onze gemeente ten opzichte van nu een halvering is. Het levert ook nog eens wat voor de portemonnee van de inwoner op, want hoe beter de inzameling, hoe lager de afvalstoffen, des te mooiere producten we daarmee kunnen maken”, vertelt wethouder Pascal Cobussen.

Volgens hem zouden we afval meer moeten zien als grondstof. Deze bewustwording zou mensen stimuleren goed met afval om te gaan. Het scheiden gebeurt wel, maar lang niet altijd op de juiste manier. Apart ingezameld afval, is nog te vaak vervuild met ander afval. Onmogelijk om daar herbruikbare grondstoffen uit te halen.

Daarnaast zijn er veel soorten plastic, waarvan sommige niet bij plastic afval mogen. Tegelijkertijd mogen andere materialen die onderdeel zijn van een plastic verpakking, weer wel bij plastic afval. Daar krijgen inwoners meer begeleiding bij.

Afvalcoaches gaan nu anders met privacygegevens om

Beuningen gaat met Dar alle plastic+-containers controleren op kwaliteit. Op basis van de aanbiedregels constateert Dar of een container schoon of vervuild is. Die regels zijn ook te vinden in de Dar-app. De inwoner krijgt een containerhanger die aangeeft wat er aan vervuiling in zit, zodat de inwoner deze kan verwijderen. Anders dan in 2019, registreert Dar niet meer op adresniveau, maar op straatniveau. Na de controle, organiseert Dar communicatieacties naar de straten waar de meeste vervuiling voor komt.

Inmiddels zijn er naast Beuningen, andere gemeenten die afvalcoaches inzetten. Sommige gemeenten stellen een proces verbaal op bij vervuiling van de containers. Zo ver willen Dar en gemeente Beuningen nog niet gaan, maar ze zien het wel als optie voor de toekomst. De afvalcoaches trekken vanaf dit voorjaar de containers weer open.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel