Ankeiler: De provincie is niet van plan om te bemiddelen in het cao-conflict bij het streekvervoer. "Mediator zien we als provincie niet als onze rol.

- De provincie is niet van plan om te bemiddelen in het cao-conflict bij het streekvervoer. "Mediator zien we als provincie niet als onze rol. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daar ook niet om gevraagd," zegt woordvoerder Petra Borsboom namens de provincie Gelderland.

20 Procent ziekteverzuim

De vakbonden FNV en CNV hebben voor deze week een staking uitgeroepen om hun eisen voor beter loon en minder werkdruk kracht bij te zetten. De werknemers wijzen op de slechte arbeidsvoorwaarden (20 procent ziekteverzuim!) en willen een fatsoenlijke compensatie voor de extreem hoge inflatie.

De werkgevers bieden 8 procent (wat toch heel behoorlijk lijkt) en wijzen er op dat de sector twee hele zware (corona) jaren achter de rug heeft en er daardoor geen vet op de botten is.

Zeer somber scenario denkbaar

De werkgevers en vakbonden hebben zich beide ingegraven en zijn overtuigd van hun eigen gelijk. Beide partijen hebben zeer valide argumenten en de vooruitzichten op een snelle oplossing en cao-akkoord zijn daarom somber. Er is dan ook een zwart scenario denkbaar dat de vijfdaagse busstaking uitmondt in een staking voor onbepaalde tijd.

De provincie erkent wel dat ze op allerlei manieren nauw betrokken zijn bij het streekvervoer. Woordvoerder Borsboom: "Als provincie ontvangen we van het rijk een uitkering in het provinciefonds. Een belangrijk deel daarvan gaat naar het regionaal openbaar vervoer waar wij opdrachtgever voor zijn."

Extra geld provincie voor openbaar vervoer

Provinciale Staten heeft onlangs al extra geld beschikbaar gesteld om de druk van het ov af te halen en ook is men voor de opbrengsten risicodragend geworden. "Op die manier werken we wel aan het overeind houden van goed openbaar vervoer," aldus Petra Borsboom.

"Als provincie monitoren we de hele situatie en worden we op de hoogte gehouden door de vervoerders hoe het gaat met de reizigers en het vervoer, en daar ligt ook ons belang. Daarnaast zijn er in bredere zin overleggen op rijksniveau met alle vervoerders, omdat de problematiek van de lonen, ziekteverzuim en hoe het openbaar vervoer onder druk staat te bespreken," zo zegt Borsboom namens de provincie Gelderland.

Reizigers de grote verliezers van de staking

De reizigers zijn momenteel de grote verliezers, zeggen wethouder Ronald Thoonen (gemeente Druten) en wethouder Twan van Bronkhorst (gemeente Wijchen). "Wij denken in eerste instantie direct aan onze inwoners, die voor hun studie of werk afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Voor hen is het erg onplezierig dat zij in dit conflict betrokken worden," zo stellen beide wethouders.

Zij wijzen er op dat vooral reizigers met abonnementen worden getroffen door de stakingen, omdat zij al van tevoren hebben betaald. Zeker in deze dure tijden is het goed te vermelden dat reizigers met een abonnement recht kunnen hebben op teruggave van hun abonnement over de tijdsduur van de staking, aldus de twee wethouders.

Zij benadrukken dat Druten en Wijchen als gemeenten geen partij zijn in het conflict tussen werkgevers en werknemers in het openbaar vervoer. Ook andere gemeenten in de regio staan er zo tegenover.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.