Ankeiler: Eerstejaars student rechten Zoë Breuer (20) wordt volgende week op de Radboud Universiteit verwacht voor een tentamen, colleges en werkgroepen.

- Eerstejaars student rechten Zoë Breuer (20) wordt volgende week op de Radboud Universiteit verwacht voor een tentamen, colleges en werkgroepen. De naderende staking in het openbaar vervoer maakt het voor haar echter onmogelijk om naar Nijmegen te komen. Ze zoekt naar alternatieven, maar de universiteit buigt voor haar gevoel niet mee.

Zoë woont in het Limburgse Echt en moet zo'n twee uur reizen om bij de universiteit te komen. Maandag wacht haar om 18.00 uur een hertentamen staats- en bestuursrecht. Voor die dag heeft ze het geluk dat een medestudent uit Roermond een plekje voor haar heeft in de auto, op weg naar Nijmegen. Na het tentamen rijden ze samen terug naar Limburg.

De dagen erop wordt Zoë echter opnieuw in Nijmegen verwacht voor colleges en werkgroepen. Ze wil die niet missen, maar het lijkt erop dat ze geen keus heeft. De colleges zijn pas een week voor de tentamens online terug te kijken en de werkgroepen worden fysiek vormgegeven, niet digitaal.

Geen alternatieven

Zoë heeft nagedacht over alternatieven, maar was gauw door haar opties heen. Ze woont nog thuis in Limburg, omdat ze - ook na een jaar zoeken - nog geen studentenkamer in Nijmegen heeft. De auto van haar ouders kan ze niet lenen, want die moeten zelf naar hun werk op de dagen dat Zoë in Nijmegen wordt verwacht. Na maandag in Nijmegen blijven is ook geen optie: dan zou ze gedwongen worden vijf dagen bij iemand te logeren en dat is niet wenselijk.

De universiteit mailde woensdag alle studenten om ze te attenderen op de naderende staking in het openbaar vervoer. "Anticipeer op de stakingen en houd de reisplanner goed in de gaten, zodat je tijdig kunt vertrekken en/of een alternatief vervoermiddel kunt zoeken om op tijd bij het hertentamen aanwezig te zijn", staat in het bericht.

Die alternatieven zijn er voor Zoë niet. Ze wendde zich met haar zorgen tot de studentenbalie, maar kwam van een koude kermis thuis: die verwees haar door naar het faculteitsbestuur en die verwees weer terug naar de studentenbalie: een kastje-muurverhaal. Het hertentamen op maandag kan ze dankzij een medestudent maken, maar de rest van de week is nog hoogst onzeker. En dat geldt niet alleen voor haar, maar ook voor medestudenten die in hetzelfde schuitje zitten.

Er is een oplossing

Is er dan echt geen oplossing? Zoë denkt van wel. "Zet de hoorcolleges nog dezelfde dag, of de dag erna, online. Sta je studenten toe om hun werkgroepen online te doen. Dan kan iedereen wel aanwezig zijn. We hebben in coronatijd geleerd dat je dingen heel gemakkelijk online kunt doen. En schuif het tentamen een week op. Het ergste dat kan gebeuren, is dat studenten een week langer de tijd hebben om het te leren."

Vicedecaan Vincent van Hoof van de faculteit rechten zegt de situatie helemaal te begrijpen. "We vinden dit heel vervelend voor de getroffen studenten. Het is geen vanzelfsprekendheid dat een student(e) in Nijmegen woont of een auto tot zijn of haar beschikking heeft", aldus Van Hoof.

Hij benadrukt dat de faculteit hecht aan fysiek onderwijs. "Dat stimuleert de gedachtenuitwisseling tussen studenten en docenten onderling. Tijdens de coronapandemie hebben studenten dit fysieke onderwijs veelal moeten missen en dat bleek heel slecht te zijn voor het welzijn van studenten en docenten. Daarom zijn wij terughoudend met het aanbieden van digitaal onderwijs."

Werkgroepen worden niet digitaal

Omdat het incidenteel kan voorkomen dat een student absent is bij een college, maakt de universiteit de hoorcolleges standaard één week voor een tentamenweek online zichtbaar. De werkgroepen digitaal maken ziet het Radboud niet zitten, zegt Van Hoof. "Dat is organisatorisch helaas bijna niet te realiseren en zou bovendien een extra druk op onze docenten leggen, die al zwaar zijn belast."

Ook het verzetten van een tentamen kan niet zomaar. "Los van de logistieke beperkingen, leidt dit bijvoorbeeld tot benadeling van de grote groep studenten die zich heeft voorbereid op het oorspronkelijk ingeplande tentamen. Uiteraard vinden wij het heel vervelend voor de door de staking getroffen studenten."

Voor Zoë zit er dus niets anders op dan de colleges en werkgroepen vier dagen lang te skippen. "De universiteit gaat te gemakkelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Maar 90 procent van ons heeft geen alternatief vervoermiddel en is afhankelijk van het openbaar vervoer. Het voelt alsof je universiteit je in de steek laat", zegt ze.

Ben jij een student in Gelderland, word ook jij getroffen door de OV-staking van volgende week en wil je je verhaal doen op TV Gelderland? We komen graag met je in contact. Je kunt een e-mail sturen naar omroep@gld.nl of een appje naar 06 - 220 543 52.

Meer over

Deel dit artikel