Bevat Video: Video
Ankeiler: Ondanks dat de jeugd van tegenwoordig steeds minder kennis lijkt te hebben van onze geschiedenis, wordt dit vak op scholen steeds minder vaak in de klassieke vorm gegeven.

- Ondanks dat de jeugd van tegenwoordig steeds minder kennis lijkt te hebben van onze geschiedenis, wordt dit vak op scholen steeds minder vaak in de klassieke vorm gegeven. Docenten van de opleiding tot leraar geschiedenis vinden het juist een goede zaak dat dit vak tegenwoordig vaak gecombineerd wordt met bijvoorbeeld burgerschap en maatschappijleer. De klassieke vorm, met rijtjes gebeurtenissen en jaartallen, is volgens hen vrij achterhaald.

In de media klonken de laatste weken geluiden, dat jongeren steeds minder op de hoogte lijken te zijn van wat er zich in de geschiedenis heeft afgespeeld. Een beetje te kort door de bocht, vindt Hogeschooldocent 'Leraar Geschiedenis' Koen Henskens "Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat men tegenwoordig niks meer weet. Zodra twee leerlingen een antwoord op een vraag niet weten, wordt dit heel erg opgeklopt en komt het in de Tweede Kamer. De uitdrukking 'de jeugd van tegenwoordig" was er als sinds de Oude Griekse tijd. Er is altijd een oude generatie die kritiek heeft op de nieuwe generatie dat ze te weinig weten".

Geen jaartallen in de les

Dat het vak door weinig scholen niet op de klassieke manier wordt gegeven, is een kritiekpunt. Geschiedenis wordt ondergebracht onder vakken als maatschappijleer en burgerschap. Er zou te weinig ruimte zijn om belangrijke gebeurtenissen te behandelen. Ook in Nijmegen zijn er veel scholen die dit vak combineren met andere vakken, waaronder het Montessori College. Daar wordt de les 'talent en ori├źntatie' gegeven; een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Dat bevalt hen goed. "De klassieke geschiedenisles, waarin de droge stof met jaartallen wordt behandeld, beklijft niet bij scholieren en die stof is ook niet relevant", meldt Henskens. De hogeschooldocent vindt het belangrijkste dat er kritisch naar de relevantie van de lesstof gekeken wordt. De connectie met andere vakken is volgens hem juist noodzakelijk om het vak geschiedenis te behouden. "De mix van verschillende vakken laat juist aan de leerlingen zien hoe de wereld in elkaar zit", beargumenteert Henskens.

> Artikel gaat verder onder de video.

Vmbo'ers kiezen geen geschiedenis

De zorgen over gebrek aan kennis komt ook voort uit het feit dat geschiedenis een keuzevak is in de bovenbouw. Op het vmbo daarentegen, komt het vak zelden voor in het profielkeuzepakket. Meer dan 60% van de Nederlandse scholieren volgt onderwijs op dit niveau. Een grote groep die zich niet verder verdiept in geschiedenis. Op de opleiding 'Leraar Geschiedenis' leren studenten hoe ze met de vormgeving van hun les, alle scholieren de nodige lesstof kunnen meegeven. "Als je weet dat bovenbouw geschiedenis krijgt, ga je de les in de onderbouw ook anders inrichten. Daarin houd je rekening met de manier waarop je de lessen vorm gaat geven. We behandelen de tijdvakken. Als we weten dat scholieren in de bovenbouw het vak volgen, ga je de verdieping in en geven we een aanzet tot historisch redeneren. Omdat we ook de groep bedienen die geschiedenis niet kiest als vak, leren wij onze studenten bij 'Vakdidactiek' dat ze de vraag moeten stellen: "Waarom mogen wij de scholieren lastigvallen met deze lesstof?". Als zij die vraag niet kunnen beantwoorden, moeten ze hun les aanpassen."

Geschiedenis gaat over het heden

De relevantie van de les zit vooral in de koppeling met de actualiteit. Vorige week heeft de opleiding, samen met stichting Ter info en Gemeente Arnhem, een conferentie gegeven voor geschiedenisdocenten. "We lieten zien dat onderwerpen als de zwartenpietendiscussie en corona juist actuele gebeurtenissen zijn, die je in verband kunt brengen met historische onderwerpen", zegt Henskens.

Onderwijscurriculum voor de toekomst

In het curriculum staat wat leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De regering en Tweede Kamer stellen het curriculum voor alle scholen wettelijk vast. Op dit moment zijn er voor de onderbouw kerndoelen opgesteld en in een aantal van die kerndoelen zit het vak geschiedenis. Daar zitten tien tijdvakken in met een aantal kenmerkende aspecten, die zijn bedoeld om leerlingen een soort kapstok te geven, zodat ze een soort framework hebben waarbinnen ze meer historische kennis kunnen opvangen. Dat is voor de onderbouw verplicht. In de bovenbouw spreken we van eindtermen. Nationaal Expertisecentrum Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor de basisvaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om kerndoelen voor de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De bijstelling van het referentiekader taal en rekenen wordt hierin meegenomen. Hierbij blijft het belangrijk dat leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders goed betrokken worden. Begin 2023 wordt bepaald of het proces op koers ligt. Dan worden de kerndoelen van andere leergebieden ook bijgesteld en later dit jaar in de praktijk getoetst.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel