Ankeiler: Het college van B&W van Beuningen heeft een verbeterde versie van het bestemmingsplan Windpark Beuningen samengesteld.

- Het college van B&W van Beuningen heeft een verbeterde versie van het bestemmingsplan Windpark Beuningen samengesteld. In dit zogeheten "herstelbesluit" zijn een aantal elementen verbeterd, waardoor het hele plan juridisch sterker is onderbouwd, zo stelt het college.

De vijf windturbines van Windpark Beuningen moeten komen te liggen ten zuiden van de A73, en ten westen en oosten van de A50. Windpark Beuningen gaat elektriciteit opwekken voor duizenden huishoudens. De molens worden maximaal 245 meter hoog (tiphoogte). Hoe hoog de molens precies worden, is nog niet bepaald. Dat hangt onder andere af van welke types op de markt beschikbaar zijn.

College: Geen fouten in bestemmingsplan

Volgens het college zijn er bij het bestuderen van de beroepsschriften van de tegenstanders van het windpark, geen grove tekortkomingen of fouten in het plan geconstateerd.

Uiteindelijk zijn er elf beroepschriften tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State ingediend. Hiervan zijn er acht inhoudelijk identiek aan elkaar. De gemeente Beuningen heeft hierover een verweerschrift opgesteld, dat nu bij de Raad in behandeling is. De Raad heeft nog geen bericht gestuurd over een zittingsdatum.

De kans bestaat dat de Raad van State zich negatief uitspreekt over het windpark. Naar aanleiding van de rechtsspraak van de Raad van State zelf, heeft de gemeente Beuningen "eigen" windturbinenormen (geluid, slagschaduw, enz.) voor Windpark Beuningen gehanteerd.

Belanghebbenden kunnen opnieuw beroep aantekenen

Sindsdien heeft de Raad nog geen uitspraak gedaan over een bestemmingsplan voor een windpark met eigen normen. Over enige tijd komt daar meer duidelijkheid over, omdat de Raad een uitspraak zal doen over Windpark Delfzijl. Die hebben namelijk ook eigen windturbinenormen vastgesteld. Deze uitspraak wordt waarschijnlijk richtinggevend voor Windpark Beuningen.

Na het nemen van het herstelbesluit worden de wijzigingen die worden doorgevoerd ter inzage gelegd. Hiervoor geldt opnieuw een termijn van zes weken. Tijdens deze inzageperiode kunnen belanghebbenden opnieuw beroep aantekenen bij de Raad van State.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel