Ankeiler: De gemeente Nijmegen wil het gemakkelijker gaan maken om bij monumentale panden en beschermd stadsgezicht ook aan de voorzijde zonnepanelen te plaatsen.

- De gemeente Nijmegen wil het gemakkelijker gaan maken om bij monumentale panden en beschermd stadsgezicht ook aan de voorzijde zonnepanelen te plaatsen. Nu is dat nog alleen maar aan de achterzijde mogelijk, maar als de gemeenteraad akkoord gaat, worden criteria vastgesteld waaronder het aan de voorzijde ook mag. In dat geval gaat de Commissie Beeldkwaliteit van de gemeente een oordeel over ingediende legplannen vellen. Het initiatief is onderdeel van de uitvoering van een aangenomen motie van GroenLinks en PvdA over het verruimen van duurzaamheidsmaatregelen bij panden die aangewezen zijn als gemeentelijk erfgoed.

“Willen ook de planeet redden”

De huidige regels staan geen zonnepanelen op dakvlakken aan de voorkant van monumenten toe. Dat betekent dat een deel van de monumenteigenaren nu geen zonnepanelen kan plaatsen, omdat de achterdakvlakken naar het noorden zijn gekeerd. Nijmegen wordt een van de eerste gemeenten die dit nu wél mogelijk maakt. “We willen zowel ons erfgoed beschermen als meer mogelijk maken”, zegt wethouder Tobias van Elferen (D66). “Het gaat altijd impact hebben op het aangezicht van panden, daarom roepen we ook op het zoveel mogelijk in dezelfde kleur te doen. Maar we willen ook de planeet redden.”

Legplan

De versoepeling van de regels gaat op zijn vroegst van start in maart. Pandeigenaren kunnen dan met een legplan voor zonnepanelen bij de gemeente komen, dat beoordeeld wordt door de Commissie Beeldkwaliteit. “Dat hoeft niet de hele straat te doen”, zegt Van Elferen. “Als het legplan van de eerste indiener goedgekeurd worden, kunnen buren volgens hetzelfde legplan zonnepanelen aan de voorzijde van hun woning plaatsen.”

Criteria

De gemeente wil echter wel zoveel mogelijk de beeldkwaliteit en de monumentale uitstraling van de monumenten en gebieden kunnen behouden. Daarom zijn er criteria opgesteld waarbinnen het plaatsen van zonnepanelen mogelijk is. Er mogen zonnepanelen op daken met bijzondere dakbedekking, zoals leien en riet. Zonnepanelen moeten in een aaneengesloten vlak met regelmatige rangschikking gelegd worden. Kortom: geen L-vorm, maar wel een rechthoek. Bij schuine daken dient de kleur in overeenstemming met het achterliggende dakvlak of anders in zwart, antraciet of donkergrijs te zijn. Er mogen geen zonnepanelen op dakschilden, samengestelde dakvormen, boven kilkepers of onder hoekkepers. Bij repeterende woonblokken en -rijen is een uniforme plaatsing en kleur vereist, waarbij de eerst vergunde positie van zonnepanelen uitgangspunt is voor de rest van het blok of de rij. In situaties, waarbij sprake is van een uitermate zorgvuldig en kwalitatief hoogwaardig ontwerp dat recht doet aan de monumentale kwaliteit, kan de Commissie Beeldkwaliteit afwijken van de criteria.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.