Bevat Video: Video
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Ridder Bas met de zilveren Spaanse munten. Foto: Omroep Gelderland
Lead image 2:
Lead image TXT 2: Zilveren Spaanse munt. Foto: Omroep Gelderland
Ankeiler: Het was druk in Ommeren, de afgelopen weken, nadat het Nationaal Archief een schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar maakte.

- Het was druk in Ommeren, de afgelopen weken, nadat het Nationaal Archief een schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar maakte. Goudzoekers verdrongen elkaar met hun metaaldetectoren, op zoek naar de nazi-schat. Maar wist je dat het stikt van de schatten in de Gelderse grond? De Ridders van Gelre nemen je mee naar het Archeologisch Depot van de Gemeente Nijmegen, naar een Spaanse muntschat uit de tachtigjarige oorlog.

Het is 2004 en in Nijmegen-Noord moet de monumentale boerderij De Grote Boel het veld ruimen voor een nieuwbouwwijk. Maar voordat er gebouwd gaat worden, onderzoeken de archeologen van de gemeente Nijmegen de bodem rondom de boerderij. Ze vinden er van alles: kannen, kruiken, tabakspijpen en kandelaars, ruim 14-duizend vondsten komen naar boven. Maar de mooiste vondst is misschien wel deze muntschat van gouden en zilveren munten. De meeste munten zijn Spaanse realen van kort na de middeleeuwen, dus uit de tijd van de Spaanse koningen Philips II en Philips III. Sommige zijn zelfs in Mexico geslagen van het daar buitgemaakte zilver.

Rijke geschiedenis

Maar hoe komen Spaanse realen in de Nijmeegse bodem terecht en van wie is het geweest? Dat De Grote Boel een lange en rijke geschiedenis heeft, wisten de archeologen wel. Al in de prehistorie en de Romeinse tijd woonden hier boeren, in de 18de eeuw stonden hier de luxe buitengoederen van rijke Nijmegenaren. En begin negentiende eeuw had de burgemeester van Nijmegen, Paulus Baron Straatman er zijn buitenverblijf. Die heeft dus al die tijd bovenop deze schat gewoond, maar dat heeft hij nooit geweten.

Zilveren Spaanse munt - Foto: Omroep Gelderland

Omdat het voornamelijk Spaanse munten zijn, zou het heel goed kunnen dat de schat van een Spaanse soldaat is geweest, die in de boerderij heeft gebivakkeerd. In die tijd woedde hier namelijk de Tachtigjarige Oorlog tussen de Spanjaarden en de Staatse troepen van Maurits van Nassau, dus misschien zijn de munten wel begraven vanwege oorlogsdreiging. Maar het kan natuurlijk ook heel goed dat de munten van een lokale bewoner zijn geweest. Zou deze gevlucht zijn in de hoop later terug te komen om zijn geld op te halen? Of zijn de muntjes per ongeluk in de bodem terecht gekomen? Het blijft gissen, maar spannend is het wel.

Ridder Bas bewondert de Spaanse muntschat:

Ridders van Gelre is het geschiedenisplatform van Omroep Gelderland. We brengen het laatste nieuws over de Gelderse historie en organiseren elke zaterdagochtend een exclusieve rondleiding voor onze volgers op bijzondere locaties. En heb je het stripboek Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom al in de boekenkast? Volg ons op: Facebook, Instagram, Twitter, Televisie, Radio, YouTube en Web.