Ankeiler: In februari of maart wordt er een onafhankelijke en representatieve geluidsmeting uitgevoerd bij de zandwinning Geertjesgolf in Winssen.

- In februari of maart wordt er een onafhankelijke en representatieve geluidsmeting uitgevoerd bij de zandwinning Geertjesgolf in Winssen. Dat heeft het college van B&W van Beuningen afgesproken met Nederzand (het zandwinbedrijf) en de omwonenden. Dat staat in een donderdag bekendgemaakte brief van het college aan de gemeenteraad.

Waarschijnlijk nog deze maand gaat het college met omwonenden en een expert van bureau Cauberg Huijgen om de tafel zitten. Dan wordt de methodiek van het meten van geluid besproken en met elkaar bepaald welke meetpunten worden gebruikt voor de uit te voeren meting. Aangezien de meting onder andere afhankelijk is van de waterstand en de weersomstandigheden kan er volgens het college nog geen exacte datum genoemd worden.

Overleg over inpakken transportband

Het college heeft met Nederzand overleg gevoerd over het inpakken van de transportband en dan met name het stukje dat over de Dijk heengaat. Nederzand gaf aan eerst de effecten van de reeds ingezette maatregelen te willen afwachten, voordat besloten wordt tot het wel of niet inpakken van de transportband, aldus het college.

Het vervangen van de zeven in de voorhaven door waterwielen is nagenoeg afgerond, zo meldt het college. Mocht blijken dat de geluidsoverlast blijft bestaan na de aanpassingen die gedaan zijn, dan gaat het college weer met Nederzand in gesprek over het inpakken.

Gemeente overweegt aanpassen vergunning

De gemeente heeft inmiddels juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheid tot het aanpassen van de milieuvergunning. Duidelijk is wel dat een geluidmeting de basis zal moeten zijn voor het (al dan niet) aanpassen van de vergunning. De meting van februari/maart is daarom ook voor dit onderzoek van belang, zo stelt het college in de brief aan de gemeenteraad.

Met de Omgevingsdienst ODRN wordt nu tweewekelijks afgestemd en bijgepraat over de stand van zaken. Het college: "Hierdoor zijn de lijnen kort en zijn alle betrokken medewerkers op de hoogte." Ook met Nederzand heeft het college de afgelopen tijd regelmatig gesproken.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel