Bevat Video: Video
Ankeiler: De projectontwikkelaar die mogelijk fastfoodhoreca op de Lambrasse in Wijchen wil gaan realiseren, wil graag belanghebbenden proberen tegemoet te komen.

- De projectontwikkelaar die mogelijk fastfoodhoreca op de Lambrasse in Wijchen wil gaan realiseren, wil graag belanghebbenden proberen tegemoet te komen. Hij wil extra onderzoeken laten uitvoeren die kunnen helpen om overlast voor omwonenden te beperken en bij het indienen van concrete plannen een openbare hoorzitting houden. De projectontwikkelaar wil al sinds 2006 bedrijvigheid ontwikkelen op de kop van de Lambrasse, nadat hij elders in het plangebied al woningen realiseerde. Vanuit omwonenden, maar ook vanuit oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn veel zorgen en tegenstand tegen de plannen en het aanstaande vaststellen van het bestemmingsplan om deze te faciliteren.

Zorgen insprekers

Bij de commissievergadering van de gemeenteraad werd donderdagavond gepassioneerd ingesproken door tegenstanders die geen fastfoodrestaurant(s) op de Lambrasse willen. Zij hebben het gevoel te weinig kans te hebben gekregen om hun stem te laten horen en boden een petitie met 354 handtekeningen aan van bewoners van de wijken Lambrasse, Blauwe Hof en Kraaijenberg. De zorgen focussen zich op overlast van geluid, zwerfafval en verkeersdruk. Zij vinden het raar dat er een fastfoodrestaurant dicht bij een woonwijk kan komen. Komt het er wel, dan willen ze een groot geluidsscherm plus een beperking van de hoogte van het reclamebord van het restaurant en het licht dat het mag uitstralen. De kans is groot dat men na besluitvorming naar de Raad van State stapt, waar ook mensen die géén zienswijze hebben ingediend bezwaar mogen maken. Dat zal het proces nog eens twee jaar vertragen.

Monddoodclausule

Sommige bewoners van de Hof van Hagevoort op de Lambrasse hebben zich gehinderd gevoeld door een zogenaamde monddoodclausule in hun koopcontract dat bepaalt dat zijn niet mogen protesteren tegen andere ontwikkelingen in het plangebied. Projectontwikkelaar Mark van Thiel heeft inmiddels te kennen gegeven af te zien van de clausule en geeft aan dat deze alleen voor de eerste bewoners van de 245 woningen ter plekke bedoeld was. Desalniettemin veroorzaakt het bestaan van de clausule onrust bij sommige partijen in de gemeenteraad. “Die clausule heeft zijn werk al 15 jaar gedaan”, zegt Titus Burgers (PvdA). “Bewoners hebben gedacht dat ze niet mochten protesteren. Het dossier is daardoor wat betreft draagvlak incompleet en besluitvorming over het bestemmingsplan moet daarom on hold.” Dat vindt ook D66. “Het democratisch proces is hier ondermijnd. Laten we eerst zorgen dat we alle meningen hebben gehoord.” Daarvoor lijkt vanuit de coalitiepartijen en WijchenLokaal echter geen bijval te zijn.

Bewoners tegemoetkomen

Projectontwikkelaar Van Thiel sprak zelf ook in beklaagde zich over de gang van zaken. “In 2006 is het initiatief om hier bedrijven te realiseren met enthousiasme ontvangen, ook omdat er 245 goedkope woningen tegenover stonden. In de loop van de tijd zijn de mogelijkheden hiervoor steeds verder afgepeld. Als we na kantoren nu ook horeca en leisure als bestemming willen voorkomen, blijft er weinig meer over. En waarom zou je fastfood willen voorkomen? Het is er al zoveel en de consument wil het. Komt het niet hier, dan komt het elders wel.” Toch wil Van Thiel, die zegt zonder vastgesteld bestemmingsplan nog geen concrete plannen met marktpartijen te kunnen maken, bewoners tegemoetkomen. “Ik beloof de bewoners een studie te laten doen naar de parkeer- en verkeerseffecten, en advies daarover uit te voeren. Ook wil ik een onderzoek laten doen naar geluids- en zwerfafval. Vooraf aan het verlenen van een bouwvergunning zullen we de concrete plannen in een openbare hoorzitting bespreken, zodat iedereen een maximale inspraakkans krijgt. Ik ben bereid daar een aanvullende exploitatieovereenkomst met de gemeente voor af te sluiten.” Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) wil zonder concretere invulling nog niet op dat voorstel ingaan.

Gemeenteraad

D66 geeft al aan over twee weken tegen het bestemmingsplan voor Lambrasse 2 te gaan stemmen. GroenLinks wil eerst nader onderzoek naar de verkeerseffecten. PvdA wil het liefst het stuk grond groen en onbebouwd laten en de projectontwikkelaar compensatie of landruil aanbieden. CDA spreekt zich duidelijk vóór het bestemmingsplan uit, maar wil wel graag kijken of in het vergunningstraject aanvullende randvoorwaarden gesteld kunnen worden om overlast te verminderen. “Zoals strenge eisen aan verkeer, zwerfafval en het beperken van openingstijden in de avonduren”, zegt fractievoorzitter Björn Derksen. “Maar laten we duidelijk zijn: het is vanaf het begin af aan al de bedoeling dat hier bedrijvigheid komt, en dat is destijds ook zo gecommuniceerd met de bewoners. De mogelijkheid van fastfood is daar al die tijd in betrokken geweest. Het is ook belangrijke om een betrouwbare overheid te zijn.” Ook WijchenLokaal ziet weinig bezwaren. “Wijchen groeit naar 50.000 inwoners, dus de verkeersdruk gaat sowieso toenemen”, zegt commissielid Dave Herms. “We luisteren ook naar alle Wijchenaren, niet alleen de omwonenden die hier nu zitten.” VVD en Kernachtig Wijchen laten hun besluit nog in het midden, maar zij lijken weinig bezwaren te zien.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.