Ankeiler: De gemeente Druten komt binnen drie maanden met een 'Integraal Beleidsplan armoede en geldzorgen'.

- De gemeente Druten komt binnen drie maanden met een 'Integraal Beleidsplan armoede en geldzorgen'. Momenteel doet de gemeente al veel om inwoners met een laag inkomen, schulden of andere geldzorgen te helpen, maar het ontbreekt aan samenhang tussen alle maatregelen.

Dit nieuwe Beleidsplan moet antwoord geven op een groot aantal vragen, die in een Informatienota staan opgesomd. Deze informatienota komt donderdag 26 januari aan de orde in de gemeenteraad.

Meer vormen van geldzorgen dan alleen schulden

Het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoeveel geld de gemeente Druten in totaal uitgeeft aan armoedebeleid en schuldhulpverlening. Ook wil het college van B&W exact weten hoeveel mensen in Druten op of net boven het sociaal minimum leven en hoeveel kinderen er opgroeien in armoede.

Het Beleidsplan zal verder precies duidelijk maken wie de samenwerkingspartners van de gemeente zijn, wat betreft armoede en geldzorgen. Welke activiteiten worden uitgevoerd door lokale partners zoals de Voedselwinkel, Stichting Leergeld en MeerVoormekaar? De gemeente heeft bewust gekozen voor de term geldzorgen in plaats van schuldhulpverlening, omdat er meer vormen van geldzorgen bestaan dan alleen het hebben van schulden.

Financiële gevolgen worden uitgezocht

In de gemeente Druten kunnen inwoners met een laag inkomen aanspraak maken op inkomensondersteunende regelingen, worden inwoners geholpen met hun financiële administratie en zorgt het Kindpakket ervoor dat kinderen gewoon mee kunnen doen met sportieve of culturele activiteiten.

Alle voornemens uit het nieuwe Beleidsplan hebben financiële gevolgen. Het college ziet dit het liefste vertaald in een structurele meerjarige financiering. Dat is een van de zaken die de komende maanden wordt uitgezocht. Het is de bedoeling dat het Beleidsplan op 20 april in de gemeenteraad wordt behandeld.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel