Ankeiler: Zo gauw de Nijmeegse gemeenteraad akkoord gaat met een wijziging van de verordening, kunnen ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gebruik gaan maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening.

- Zo gauw de Nijmeegse gemeenteraad akkoord gaat met een wijziging van de verordening, kunnen ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gebruik gaan maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Woningeigenaren kunnen hem ook gaan inzetten voor een laadpaal op eigen terrein. De Toekomstbestendig Wonen Lening is een lening met lage rente voor woningeigenaren die bedoeld is voor duurzame maatregelen in huis om energie te besparen én om aanpassingen in huis te doen om ook op latere leeftijd langer thuis te kunnen blijven wonen.

Provincie Gelderland

Voor de Toekomstbestendig Wonen Lening werkt de gemeente samen met de provincie Gelderland. De provincie en de gemeente betalen allebei de helft van het geld dat nodig is voor deze lening. De Provinciale Staten hebben onlangs besloten om de Toekomstbestendig Wonen Lening te verruimen. Daardoor worden laadpalen een verplicht onderdeel op de maatregelenlijst. Ook is besloten dat Verenigingen van Eigenaren gebruik kunnen maken van de regeling. Nijmegen maakt sinds 2020 als gemeente deel aan de regeling, die door de provincie ontwikkeld is. Naast het besparen op energieverbruik is het de bedoeling dat de regeling bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ook kleine VvE’s

De uitbreiding van de Toekomstbestending Wonen Lening moet het voor meer nog meer inwoners aantrekkelijker om hun woning te gaan verduurzamen en aan te passen voor later. “We willen dat zoveel mogelijk Nijmegenaren zelf aan de slag kunnen met het duurzamer maken van hun huis”, zegt wethouder Tobias van Elferen (D66). “Het is mooi als ook VvE’s, inclusief kleine VvE’s tot maximaal 7 appartementsrechten die weinig financieringsmogelijkheden hebben, deze lening kunnen gebruiken en hierdoor makkelijker aan de slag kunnen. Kleine VvE’s hebben vaak te kampen hebben met achterstallig onderhoud of blijven achter met verduurzamen. Zij kunnen een lening aanvragen met NHG-borg.” Daarnaast kunnen woningeigenaren nu dus ook de lening aanwenden om een laadpaal voor een elektrisch voertuig te realiseren op eigen terrein. Inwoners kunnen een lening aanvragen bij de gemeente Nijmegen.

Veel gebruik van gemaakt

Bij de invoering in 2020 besloot het Nijmeegse college al om gefaseerd maximaal twee miljoen euro extra aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beschikbaar te stellen, ten behoeve van het verstrekken van een Toekomstbestendig Wonen Lening aan woningeigenaren in Nijmegen. “Er wordt veel gebruik gemaakt van de Toekomstbestendig Wonen Lening”, schrijft het college. “Sinds december 2020 is de Toekomstbestendig Wonen Lening ruim 150 keer verstrekt. Met name in 2022 zijn het aantal aanvragen sterk gestegen. In 2022 zijn ruim 105 leningen verstrekt. De sterk geprezen energieprijzen en het feit dat de duurzaamheidslening in mei 2022 is opgegaan in de Toekomstbestendig Wonen Lening spelen hierbij een rol.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.