Ankeiler: De energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een inkomen rondom het minimumloon, is in de regio Nijmegen een groot succes.

- De energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een inkomen rondom het minimumloon, is in de regio Nijmegen een groot succes. Zelden of nooit heeft een speciale regeling voor de minima geleid tot zoveel aanvragen. De gemeente Overbetuwe noemt het zelfs de meest gebruikte minima-regeling ooit.

In het verleden is er van de regelingen voor minima vaak opvallend slecht gebruikgemaakt. Meestal bleef een flink geldbedrag bij gemeenten op de plank staan, omdat slechts een deel van de doelgroep zich aanmeldde voor de regeling.

Dat had te maken met vele factoren, zoals schaamte, onwetendheid, analfabetisme en te weinig kennis van de Nederlandse taal. Vreemd genoeg moesten gemeenten in het verleden soms moeite doen om ervoor te zorgen dat de doelgroep voldoende gebruik zou maken van de regelingen voor minima.

Publiciteit erg belangrijk

In de gemeenten Beuningen, Wijchen, Overbetuwe en Druten is de energietoeslag geldig voor personen tot maximaal 120 procent van het minimum-inkomen. In Nijmegen is dat zelfs 130 procent.

Het succes van deze minimum-regeling heeft te maken met de grootte van het bedrag, de vele publiciteit erom heen, en het feit dat de doelgroep behoorlijk financieel in de knel zit. Het nu uitgekeerde geld heeft betrekking op vorig jaar (2022). Het is de bedoeling dat de doelgroep dit jaar (2023) opnieuw een energietoeslag krijgt.

Aanvragen ruimhartig beoordeeld

De gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben meer dan 95 procent van de doelgroep weten te bereiken. Een ongekend hoog percentage. Bij het verstrekken van de toeslag ging het Rijk bijvoorbeeld nog uit van 70 procent. In Druten had de energietoeslag een bereik van meer dan 80 procent, terwijl de gemeente Wijchen uit kwam op meer dan 90 procent. De gemeente Overbetuwe scoorde met 95 procent ook heel goed.

Alle gemeenten benadrukken dat ze de regeling zoveel mogelijk ruimhartig hebben toegepast. Zo zegt Druten dat men alle aanvragen individueel heeft beoordeeld. In een beperkt aantal gevallen is er toch , (gelet op individuele omstandigheden) een bepaalde toeslag toegekend, hoewel men daarvoor officieel niet voor in aanmerking kwam.

Altijd ruimte voor maatwerk

De gemeente Beuningen zegt ook altijd oog te hebben gehad voor de persoonlijke omstandigheden. Bij het uitkeren was er altijd ruimte voor maatwerk. Ook Overbetuwe zegt maatwerk te hebben toegepast. Dat geldt eveneens voor Wijchen, waar men bij een geringe overschrijding van de inkomensgrens toch een deel van de energietoeslag heeft uitbetaald.

De gemeente Nijmegen heeft een noodfonds ingesteld voor inwoners die in de problemen zitten, maar geen recht hebben op de energietoeslag. Onder het motto 'Nijmegen de winter door' zijn financiƫle experts de wijken ingegaan.

šŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.