Ankeiler: Woningcorporatie Woonwaarts wil in 2030 in de gemeente Beuningen de beschikking hebben over 2.600 sociale huurwoningen.

- Woningcorporatie Woonwaarts wil in 2030 in de gemeente Beuningen de beschikking hebben over 2.600 sociale huurwoningen. Per 1 januari 2024 telt de corporatie waarschijnlijk 2.350 sociale huurwoningen. Dat staat in de onlangs bekendgemaakte 'Prestatieafspraken gemeente Beuningen met woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging (HBB)'.

De gemeente Beuningen telt momenteel 11.346 woningen. Er is in ons land een groot tekort aan sociale huurwoningen. Momenteel bestaat de woningvoorraad in Beuningen voor 70 procent uit koopwoningen en 22 procent huurwoningen van een corporatie. De overige 8 procent zijn voornamelijk andere huurwoningen.

Andere berekening huurverhoging

De gemiddelde waarde van de woningen in Beuningen is de afgelopen 17 jaar toegenomen met 97.000 euro; van 232.000 euro in 2005 tot 329.000 euro in 2022, ofwel een stijging van 42 procent. In 1996 telde de gemeente Beuningen 24.291 inwoners. Dat is dit jaar gestegen tot 26.235, ofwel een toename van 8 procent. Bijna 13.600 mensen (iets meer dan de helft van de bevolking) is 45 jaar of ouder.

De jaarlijkse huurverhoging werd in het verleden meestal grotendeels gekoppeld aan het inflatiecijfer. Vanwege de huidige hoge inflatie gebeurt dat nu niet meer en wordt de huurverhoging anders berekend.

Nieuwbouw- en flexwoningen

Voor dit jaar zet de gemeente Beuningen in op 28 nieuwbouwwoningen, onder andere op het terrein van de voormalige Ruyterschool in Weurt (16 woningen) en de Eco Wieck in Ewijk (9 duurzame woningen van CPO Calimero).

Op de langere termijn komen er waarschijnlijk nieuwbouwwoningen in Ewijk, Winssen en Beuningen. Bijvoorbeeld bestemmingsplan Hoge Woerd (30 tot 60 woningen); circa 50 flexwoningen op locaties in Ewijk en Winssen, en woningen op locaties in Winssen-Zuid en Ewijk-Zuidwest. Daarnaast wordt er gekeken naar woningbouw op geschikte inbreidingslocaties.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.