Ankeiler: De Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), heeft weer een brief naar de koning gestuurd.

- De Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), heeft weer een brief naar de koning gestuurd. Hij wil dat Willem-Alexander minister-president Mark Rutte waarschuwt voor de stikstofproblemen die al lange tijd voortduren.

"U bent het staatshoofd", staat in de brief. "U heeft formeel geen macht, de ministers zijn verantwoordelijk. Maar dat wil niet zeggen dat u geen invloed heeft of mag hebben." Vollenbroek vindt dat de koning er in gesprekken met Rutte en de ministers op moet wijzen dat zij zorg moeten dragen voor "de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu".

Vollenbroek zegt in zijn brief dat eerdere kabinetten bijna niks aan de natuur hebben gedaan. Hij vindt dat het stikstofbeleid onder Rutte twaalf jaar lang heeft stilgestaan. "De prioriteit van Mark Rutte blijkt te liggen bij de korte termijn economische belangen van de veevoederindustrie, de vleesverwerkende industrie en de Rabobank, niet bij de natuur", zegt de Nijmegenaar.

Hij wijst de koning in de brief meerdere malen op de noodzaak om te denken aan het milieu. Hij haalt ook nog een toespraak aan van oud-vorstin Beatrix. "Ik herinner u nogmaals aan de kersttoespraak van uw moeder in 1988, toen ze zei: ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare - het einde van het leven zélf - tóch voorstelbaar’. We zijn nu 35 jaar verder en de dreiging die zij uitsprak is er nog steeds, of is zelfs groter geworden."

Antwoord van de koning?

Of de koning gaat antwoorden is niet duidelijk. Het is namelijk de tweede brief van de milieuorganisatie aan Willem-Alexander. Twee jaar geleden schreef Vollenbroek ook al dat een koersverandering van het kabinet noodzakelijk was, maar toen kreeg de milieuactivist uiteindelijk geen antwoord van de koning, maar was het minister Carola Schouten die antwoord gaf.

Deel dit artikel