Bevat Video: Video
Ankeiler: De rechtbank heeft een 22-jarige Nijmegenaar vrijgesproken van een poging doodslag op een agent.

- De rechtbank heeft een 22-jarige Nijmegenaar vrijgesproken van een poging doodslag op een agent. Afgelopen juni sleurde de man een agent mee aan zijn auto nadat hij werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie eiste 18 maanden. Hij is wel veroordeeld voor een reeks drugsfeiten tot een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

De politie kreeg afgelopen zomer in het centrum lucht van een drugsdeal. Twee agenten gingen er per fiets op af en troffen de 22-jarige aan in een auto. De man weigerde ondanks meerdere verzoeken de motor uit te zetten. Eén van beide agenten kon uiteindelijk een portier openen, waarop de agent zich in de auto boog om de motor af te zetten. Hierop gaf de 22-jarige gas en reed weg.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de agent zich deels in de auto van de Nijmegenaar bevond toen hij wegreed. Daarbij betrekt de rechtbank op de eerste plaats dat op de camerabeelden niet te zien is dat de agent zich met - een deel van - zijn bovenlichaam in de auto heeft bewogen. Ook oordeelde de rechtbank dat tussen het openen van het portier en het wegrijden door de man slechts 3 seconden verstreken.

Agent heeft mogelijk deel van bovenlichaam in auto gemanoeuvreerd

Onder die omstandigheid - in combinatie met voornoemde beelden – is het volgens de rechtbank niet denkbaar dat de agent (een deel van) zijn bovenlichaam in de auto heeft gemanoeuvreerd. Wel kan worden aangenomen dat de agent met zijn rechterarm de auto in heeft gereikt. Dit past ook bij wat op de beelden te zien, namelijk dat de agent op het moment dat de man wegreed met zijn rechterhand de middenstijl van de auto vast had gepakt.

Net als de officier van justitie, oordeelt de rechtbank dat er geen sprake was van een aanmerkelijke kans dat de agent dodelijk letsel zou oplopen. Daarvoor vindt de rechtbank met name van belang dat de agent zich aan de zijkant van de auto bevond en niet aan de voorkant. Onder deze omstandigheden was er volgens de rechtbank wel sprake van een aanmerkelijke kans dat de agent zwaar lichamelijk letsel zou oplopen, maar kan niet worden vastgesteld dat de man die kans ook bewust op de koop heeft toegenomen. Volgens de rechtbank is het namelijk niet onaannemelijk, althans niet uit te sluiten, dat de Nijmegenaar niet heeft gezien dat hij de agent meesleurde toen hij wegreed. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van poging tot doodslag en (zware) mishandeling.

Dealen drugs en bezitten drugs

De man maakte zich wel schuldig aan een reeks drugs gerelateerde feiten. Zo had hij op meerdere momenten drugs voorhanden of vervoerde de drugs. Daarnaast maakte de man zich anderhalf jaar lang samen met anderen schuldig aan het dealen van verschillende soorten harddrugs.

De rechtbank vindt voor deze feiten een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank er rekening mee dat de man eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit. De rechtbank ziet geen aanleiding de man volgens het jeugdstrafrecht te bestraffen. Wel houdt de rechtbank rekening met de jeugdige leeftijd van de Nijmegenaar.

Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden met een proeftijd van 3 jaar. Zo moet de man tijdens de proeftijd een ambulante behandeling volgen en zal hij moeten verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Verder geldt een meldplicht bij de reclassering.

Verder bepaalt de rechtbank dat de Nijmegenaar een eerder voorwaardelijk aan hem opgelegde straf van 1 maand jeugddetentie alsnog moet uitzitten, omdat hij binnen de proeftijd opnieuw een strafbaar feit heeft gepleegd. Omdat de man inmiddels meerderjarig is, zet de rechtbank deze jeugddetentie om in een gevangenisstraf.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.