Ankeiler: Het instellen van een algeheel verbod op brommers, snorfietsen en scooters met een verbrandingsmotor in heel Nijmegen en Lent vanaf 2028 gaat door.

- Het instellen van een algeheel verbod op brommers, snorfietsen en scooters met een verbrandingsmotor in heel Nijmegen en Lent vanaf 2028 gaat door. De gemeenteraad nam het voorstel van het college aan, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid: alleen GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en CDA stemden voor. Wel moet het college komend jaar met een voorstel komen waarin de verschillende mogelijkheden om inwoners bij die transitie te ondersteunen concreet worden uitgewerkt. Vanaf 2025 zijn brommers en scooters met verbrandingsmotor van voor 2011 al niet meer toegestaan in de binnenstad, Hof van Holland en op de campus Heijendaal.

“23 procent slechte luchtkwaliteit op fietspaden door brommers”

GroenLinks is enthousiast over het aanstaande brommerverbod. “Slechte luchtkwaliteit is een veelzijdig probleem zorgt voor gezondheidsproblemen”, zegt fractievoorzitter Quirijn Lokker. “Ook brommers dragen daaraan bij: 23 procent van de slechte luchtkwaliteit op fietspaden wordt door vervuilende brommers veroorzaakt. Als fietser zit je achter zo’n brommer of je wordt erdoor ingehaald. Ook als passerende voetganger heb je er last van.” Ook de Partij voor de Dieren is positief: “Wij hebben er vertrouwen in dat we tot 2028 voldoende tijd hebben om gebruikers te helpen zoeken naar een alternatief”, zegt fractievoorzitter Frank de Gram. “Bijvoorbeeld door een duurzamer voertuig in bruikleen te geven of korting op deelmobiliteit te geven.” Sophie den Ouden (D66): “We moeten grote stappen zetten om luchtvervuiling tegen te gaan, de stad moet duurzamer.”

“Heel duur kanon voor hele kleine mug”

De VVD stelt vraagtekens bij de waarde van het verbieden de voertuigen met een verbrandingsmotor. “Gaan we bij geluidsoverlast van festivals ook festivals verbieden?”, vraagt fractievoorzitter Maarten Bakker. “Het is helemaal niet duidelijk wat dit nu gaat opleveren voor de luchtkwaliteit. Dit verbod invoeren kost 2,5 miljoen euro, dat is een heel duur kanon waarmee we op een hele kleine mug gaan schieten waarvan we niet eens weten hoe groot hij precies is.” Ook Stadspartij Nijmegen heeft sterke bedenkingen: “Deze tweewielers spelen maar een kleine rol in de luchtkwaliteit en we zetten zo kwaad bloed bij de kleine man”, vindt raadslid Rosalie Thomassen. “Wij zouden liever eerst stevig inzetten op het stimuleren van het wegdoen van de vervuilende brommer en dan steeds meer ontmoedigende maatregelen in te voeren.” Wethouder Cilia Daemen (GroenLinks) weerlegt het argument over de bijdrage aan de algehele luchtkwaliteit: “Het gaat hier primair om gezonde lucht voor de fietser. Naast ultrafijnstof stoten deze voertuigen ook benzeen uit en dat is kankerverwekkend. Tot een kwart van de uitstoot daarvan in onze stad komt van deze voertuigen af.”

Inwoners helpen

Aanvullend werd een motie van GroenLinks gesteund door CDA, PvdA, SP en GewoonNijmegen.NU aangenomen dat accent legt op het helpen van inwoners in de transitie richting het verbod in 2028. In 2023 moet het college met een voorstel komen waarin de verschillende mogelijkheden, zoals ontheffingen en subsidies, concreet worden uitgewerkt. Daarbij moet ook een voorstel uitgewerkt worden waarbij Nijmegenaren die afhankelijk zijn van hun brommer/scooter voor hun dagelijks vervoer en niet de financiële middelen hebben om zelf de overstap te maken volledig gecompenseerd worden. Ook moet het college in overleg met het Rijk of de huidige inruilsubsidie voor vervuilende brommers van voor 2011 ook voor jongere brommers ingezet kan gaan worden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel