Ankeiler: Investeren in een buurtbatterij is één van de oplossingen voor het overvolle elektriciteitsnetwerk in Wijchen en Druten.

- Investeren in een buurtbatterij is één van de oplossingen voor het overvolle elektriciteitsnetwerk in Wijchen en Druten. Dat concludeert Bea Schouten, wethouder energie en klimaat in Wijchen. Deze gemeente heeft samen met Druten een onderzoek laten uitvoeren door Energy Indeed.

Op meerdere plaatsen in de regio Nijmegen zit het elektriciteitsnet op de maximale grens. Daar gelden bijvoorbeeld wachttijden voor het terugleveren van stroom die is opgewekt door nieuw aangelegde zonnepanelen. Volgens het onderzoek heeft dit allerlei oorzaken en zijn er ook diverse oplossingen mogelijk.

Stroomnet kan grote vraag elektriciteit niet bijbenen

De vraag naar elektriciteit is de laatste jaren zo snel gestegen dat het stroomnet het niet kon bijbenen. Zo komen er steeds meer elektrische auto's en is er een sterke groei van elektrische laadpalen. In sommige wijken liggen heel veel zonnepanelen op daken van huizen. In die wijken wekken inwoners en bedrijven dus veel extra elektriciteit op, die zij niet direct gebruiken. Deze energie gaat dan terug het net op. Zo maken steeds meer partijen gebruik van het stroomnet.

Netbeheerder Liander is dan ook druk doende met het opschroeven van de investeringen in het elektriciteitsnet. In heel Nederland gaat het de komende jaren in totaal om miljarden aan investeringen in stroomkabels, elektriciteitshuisjes en stroomstations.

Slimmer omgaan met elektriciteit

Het onderzoek laat zien dat er in Wijchen niet één oorzaak is van het volle elektriciteitsnet. Daarnaast zijn er verschillende oplossingen mogelijk, aldus het onderzoek. De oplossingen moeten we zoeken bij Liander, inwoners, bedrijven en de gemeente. Er zijn volgens het onderzoek grofweg drie richtingen.

Op de eerste plaats moeten de gebruikers van het elektriciteitsnet – inwoners en bedrijven - slimmer omgaan met elektriciteit. Liander en de gemeente kunnen hen hierin helpen en kennis delen over het gebruik van elektriciteit.

Overschot aan stroom opslaan bij buurtbatterij

Ten tweede is er de grootschalige opwekking van duurzame energie. De gemeente moet beter sturen op de gevolgen van grootschalige ruimtelijke projecten op het netwerk, zoals zonneparken en windmolens. En op de afspraken hierover tussen gemeente en de initiatiefnemers. Met andere woorden: Liander moet als eerste weten waar in de toekomst bijvoorbeeld een zonnepark wordt gepland.

Op de derde plaats moet Liander het elektriciteitsnetwerk verzwaren en aanpassen. En ook inwoners kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld een buurtbatterij. Het overschot aan opgewekte energie kan bij een buurtbatterij worden opgeslagen, en op een gunstig tijdstip weer aan het elektriciteitsnet worden aangeleverd.

Onderzoek draagt bij aan 'Wijchense Energiestrategie'

Bea Schouten, de Wijchense wethouder energie en klimaat: “Ik ben blij met dit onderzoek, de analyse van de problemen en de voorstellen voor oplossingen. Dit gaat ons verder helpen om dat belangrijke doel te behalen: een duurzame samenleving waarbij onze daken vol liggen met zonnepanelen!”

De resultaten uit het onderzoek neemt de gemeente mee in de nog op te stellen Lokale Energiestrategie. Deze Wijchense Energiestrategie leidt tot een programma met acties, projecten en proefprojecten. Rond de zomer van 2023 zijn de strategie en het programma klaar.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.