Ankeiler: Het gaat de gemeente Nijmegen niet lukken om de voorgenomen vooruitbetaling in december van 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uit te voeren.

- Het gaat de gemeente Nijmegen niet lukken om de voorgenomen vooruitbetaling in december van 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uit te voeren. Het toelaten van studenten tot de energietoeslag zorgt voor zo veel werk dat gemeentelijke organisatie overbelast is.

Ingehaald door de realiteit

Hoewel de intentie er wel was om de 500 euro al in december uit te betalen aan Nijmegenaren die er aanspraak op maken, is de gemeente ‘ingehaald door de realiteit’, zo meldt het college per brief aan de gemeenteraad. “Doordat het Rijk lang onduidelijk is geweest over het wel of niet toevoegen van studenten aan de doelgroep van de energietoeslag 2022, hebben wij op 5 oktober noodgedwongen de beleidsregels veranderd om uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechter. Hierdoor hebben studenten, onder de voorwaarde één per adres, recht op de energietoeslag. Dit zorgt momenteel voor veel extra drukte bij de uitvoering omdat aanvragen van studenten zijn blijven liggen tot dat moment, in afwachting van duidelijkheid. Deze aanvragen worden nu allemaal behandeld.”

“Er wordt zo veel door het Rijk over de schutting gegooid”

Wethouder John Brom (Stadspartij Nijmegen) legt de schuld voor de overbelasting van de gemeentelijke organisatie in Den haag. “Er wordt zo veel bij ons als gemeente over de schutting gegooid dat het uitvoeringsapparaat het op een gegeven moment niet meer aankan. Het is moeilijk om personeel te vinden en door onverwachte acties van het Rijk is het moeilijk anticiperen.” Brom verwacht niet dat het uitstel voor grote financiële problemen gaat zorgen bij inwoners. “Gelukkig krijgen mensen in november en december ook 190 euro mindering op de energierekening. We verwachten dat daarmee de meeste pijn toch wel gelenigd is.”

Vanaf 2 januari aanvragen

Inwoners die in 2022 recht hebben op energietoeslag ontvangen 1300 euro en kunnen vanaf 2 januari 2023 de voortuitbetaling van 500 energietoeslag voor 2023 online aanvragen. “Zo zorgen we dat de aanvragen gespreid binnenkomen en we nieuwe ophopingen in het proces kunnen voorkomen”, laat het college weten. “Ondertussen werken we de nog openstaande aanvragen voor 2022 weg. Op 22, 23, en 24 december ontvangen inwoners die mogelijk recht hebben op de 500 euro energietoeslag voor 2023 hier een brief over. Zodra de inwoner een aanvraag doet, heeft de gemeente 8 weken om de aanvraag te behandelen. We streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen. We richten het aanvraagproces zo in dat inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, niet nogmaals gegevens over hun inkomen hoeven te overhandigen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.