Ankeiler: De realisatie van zonneparken in Druten ligt goed op schema. Dat antwoordt het college van B&W op raadsvragen van de partij Kernachtig Druten.

- De realisatie van zonneparken in Druten ligt goed op schema. Dat antwoordt het college van B&W op raadsvragen van de partij Kernachtig Druten. Het college wijst er op dat de ontwikkeling van de zonneparken naar tevredenheid verloopt, ondanks de opvallende energieprijzen en het tekort aan arbeidskrachten en bouwmaterialen.

Het gaat in de gemeente Druten om liefst zes zonneparken. Kernachtig Druten vroeg in schriftelijke vragen naar de huidige stand van zaken, met betrekking tot de zonneparken. Het zonnepark Uivermeertjes is inmiddels al gerealiseerd en is zelfs het grootste drijvende zonnepark van Europa. Het levert genoeg energie om ieder jaar ruim 8.000 huizen te voorzien van stroom.

Hoger beroep tegen Uivermeertjes

De zonnepanelen liggen op het water van een voormalige zandwinning. Er loopt overigens nog altijd een hoger beroep procedure tegen de tijdelijke vergunning voor 10 jaar. Binnenkort wordt de vergunning voor 26 jaar ter inzage gelegd.

De zonneparken Larendeel en Zevent zijn waarschijnlijk eind volgend jaar gereed, dan wel in de eerste helft van 2024. Beide zonneparken worden gezamenlijk aangesloten op het stroom-onderstation in Druten, zo is contractueel met netbeheerder Liander vastgelegd.

Uitbreiding stroomstation Druten over zo'n drie jaar

Wanneer de zonneparken Zevend en Hooge Bobbert worden aangelegd is nog onbekend. Volgens het college hangt dit sterk af van de marktomstandigheden, zoals energieprijzen, kosten realisatie en materialen, alsmede de rentelasten. Beide zonneparken kunnen op het elektriciteitsnet worden aangesloten als de capaciteit op het onderstation in Druten is vergroot. Dat gebeurt naar verwachting pas in 2025-2026.

De ontwikkeling van het zonnepark Groenendaal zit nog in de fase van vooroverleg met de provincie. Ook hier kan eventuele aansluiting op het elektriciteitsnet pas plaatsvinden in 2025-2026.

In Druten is er zelfs een zevende zonnepark dat op de deur klopt, maar vooralsnog niet welkom is. De gemeenteraad ziet zonnepark Oude Weide niet zitten. De initiatiefnemers van dit zonnepark zijn in beroep gegaan tegen de weigering van een vergunning. Dit beroep wordt naar verwachting volgend voorjaar bij de rechtbank behandeld. Verder zijn er momenteel geen concrete plannen voor meer zonneparken in de gemeente Druten.

Burgerparticipatie zonneparken nog in ontwikkeling

Ten aanzien van de burgerparticipatie bij de zonneparken moeten er nog een aantal stappen worden gezet, zo erkent het college van B&W. De inbreng van burgers bij de zonneparken wordt nog verder ontwikkeld. Bij de Uivermeertjes is er inmiddels al wel een omgevingsfonds totstandgekomen.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.