Ankeiler: Hoe moet Nijmegen omgaan met flitsbezorgingsdiensten die in de stad willen opereren?

- Hoe moet Nijmegen omgaan met flitsbezorgingsdiensten die in de stad willen opereren? De gemeente heeft er nog geen beleid op omdat het nieuwe ontwikkeling is en nodigt de gemeenteraad uit om kaders te stellen voor beleid. Daar werd woensdagavond in het Stadhuis over gesproken. Het college zelf wil enkel vestigingen gaan toestaan op uitvalswegen en ze dus uit de binnenstad weren. De meningen van de verschillende partijen in de raad zijn redelijk verdeeld.

“Geen 24-uurs economie”

Een aantal partijen vraagt zich af of Nijmegen flitsbezorgdiensten überhaupt wel moet willen faciliteren. “Wij zijn ook wel dat er vraag naar is”, zegt GroenLinks-raadslid Ayse Terzi. “Maar vragen ons toch af of we als gemeente moeten faciliteren dat men meer en meer kan consumeren.” Jonathan Koelewijn (CDA) ageert stevig tegen flitsbezorgdiensten. “Het is tekenend voor waar vooruitgang en gemak een grens over kunnen gaan. Moeten anderen overlast ervaren omdat iemand binnen 10 minuten zijn boodschappen wil ontvangen? Wat ons betreft ontmoedigen we het.” Ook voor de SP hoeft het niet. “Een 24-uurs economie is voor ons geen noodzaak”, zegt fractievolger Noah Vetter. “Flitsbezorgers helemaal weg uit Nijmegen is ook een optie voor ons.” Of er een 24-uurs economie komt in de stad, is volgens wethouder John Brom (Stadspartij Nijmegen) niet aan de bestuurders: “De burger bepaalt uiteindelijk zelf of hij een 24-uurs economie wil.”

Niet in de binnenstad

Het college ziet de binnenstad dus niet als een geschikte locatie voor flitsbezorgdiensten. “We zijn de binnenstad aan het verfraaien, autoluw aan te maken, als woonomgeving aan het verbeteren en er een plek van te maken om te ontmoeten”, zegt Brom. “Daartussen horen flitsbezorgers niet in thuis.” Sem Jetten (Stadspartij Nijmegen): “Wij vinden het ook niet wenselijk om ze in de binnenstad te hebben, maar we moeten ook kijken naar de gevolgen voor flitsbezorgdiensten die dan zouden moeten verhuizen en de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente.” Wat GewoonNijmegen.NU betreft verdienen flitsbezorgdiensten een kans, maar wel buiten de binnenstad. Ook de PvdA is blij dat het college ervoor kiest om flitsbezorgdiensten uit het centrum te weren. D66 maakt er een kanttekening bij: “Hoe krijgt een bedrijf de kans zich in te passen in de openbare ruimte als ze uit een belangrijk gebied als de binnenstad uitgesloten worden? ”, vraagt raadslid Sophie den Ouden. “Als we de juiste kaders meegeven en maatwerk leveren, zijn er denk ik genoeg locaties binnen de singels en aan de randen van het centrum die best geschikt zouden kunnen zijn. Zoals de bestaande locatie aan de Karregas en in een zijstraat van de Van Welderenstraat.”

Uitvalswegen en woonwijken

Wat het college betreft, landen de flitsbezorgdiensten op uitvalswegen. “Of op plekken waar al vormen van distributie plaatsvinden,” zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “Daarvan hebben we er al een aantal op het oog.” Die uitvalswegen leveren echter nog wel ruimte voor discussie op. “Ik denk daarbij aan de St. Annastraat, de Graafseweg en de Willemsweg”, zegt Charlotte Brand (PvdA). “Daar wordt ook gewoon gewoond.” Tim Griemelijkhuizen (Partij voor de Dieren): “Hoewel wij flitsbezorgdiensten niet als noodzakelijk beschouwen, is er behoefte aan en kunnen wij leven met locaties bij uitvalswegen, mits dat niet bij woonwijken is. Ze helemaal verbieden lijkt ons immers lastig.” Het CDA wil flitsbezorgdiensten helemaal buiten woongebied. Koelewijn: “Ook als de reistijd hierdoor langer wordt en de bezorgkosten omhoog moeten.” De PvdA wil dat Nijmegen een voorbeeld neemt aan de manier waarop Amsterdam met flitsbezorgdiensten omgaat. “Laten we ze hoofdzakelijk in bedrijfsomgevingen toelaten, waar ze niet voor afname van de uitstraling van een wijk kunnen zorgen met hun dichtgeplakte ramen en de bijkomende geluidsoverlast”, zegt Brand. “In gemengde gebieden zouden we dan een ‘nee, tenzij’-beleid kunnen hanteren.”

Ruimte bieden

De VVD wil juist uitnodigend zijn naar flitsbezorgdiensten toe. “Mijn nekharen gaan overeind staan van al die mensen die denken te moeten bepalen voor een ander wat wel en niet nodig is”, zegt fractievoorzitter Maarten Bakker. “Wij denken in kansen en mogelijkheden. Laten we ze de ruimte bieden, goede afspraken maken met ondernemers om de overlast te beperken – bijvoorbeeld door ze te verplichten een ruimte binnen in te richten voor bezorgers zodat ze niet buiten blijven hangen – en handhaven op overlast die er alsnog ontstaat. Het is sowieso onmogelijk om iets ergens te plaatsen zonder enige mate van overlast, het punt is dat we het reguleren zodat we kunnen samenleven met elkaar. Met goede afspraken zou het dus best ook in een woonwijk kunnen en in de binnenstad. Liever dat dan een krot vol krakers.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel