Ankeiler: Het prikkelarme ‘uurtje’ op de najaarskermis in Wijchen wordt vanaf de komende editie uitgebreid van anderhalf uur naar tweeënhalf uur.

- Het prikkelarme ‘uurtje’ op de najaarskermis in Wijchen wordt vanaf de komende editie uitgebreid van anderhalf uur naar tweeënhalf uur. Dit moment waarop de lichtjes en de muziek flink teruggeschroefd worden om mensen die snel overprikkeld raken toch de kans te geven van de kermis te genieten, vindt sinds 2016 op zaterdag aan het begin van de kermis plaats. Het initiatief volgt op vragen van de PvdA over de mogelijkheden om dit uit te breiden. Die had op haar beurt op meer gehoopt dan de aangekondigde uitbreiding.

Behoefte

Het prikkelarme uurtje werd in Wijchen in 2016 ingevoerd en in 2017 al wegens succes uitgebreid naar anderhalf uur. “Dat is inderdaad wel wat krap”, vindt ook burgemeester Renske Helmer-Englebert. “Daarom zijn we hier naar aanleiding van de vragen vanuit de PvdA serieus naar gaan kijken samen met de WerkGroepAutismeWijchen. Daaruit bleek dat de behoefte tot uitbreiding van het prikkelarme moment op de kermis er inderdaad is.”

Kermisexploitanten

Het idee is vervolgens voorgelegd aan de kermisexploitanten, die met een uurtje extra prikkelarm wel konden leven. “De prikkelarme kermis uitbreiden naar meerdere dagen zien zij niet zitten”, zegt Helmer-Englebert. “Ze zijn blij mee te kunnen werken aan de prikkelarme kermis, maar geven ook aan dat er tijdens de prikkelarme kermis minder omzet wordt gemaakt. Ondanks dat zijn ze akkoord met een uitbreiding van een uur.” Ook het college zelf acht een uitbreiding naar meerdere dagen niet verstandig, omdat de kermis op de andere moment druk bezocht wordt en ook dat voor extra prikkels kan zorgen die níet beheerst kunnen worden.

Niet in de kleine kernen

Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente het prikkelarme uurtje ook verplicht wil stellen voor kermissen in de kleinere kernen in de gemeente Wijchen. Dat geldt niet voor de uitbreiding, omdat het al moeilijk genoeg blijkt te zijn nog om nog zo’n kleine kermis georganiseerd te krijgen, want exploitanten staan er niet voor in de rij. “We willen wel zoveel mogelijk de kermis in de kernen kunnen behouden”, zegt Helmer-Englebert. “Dat is een feest dat de samenleving daar bindt, waar men samenkomt omdat er iets te vieren is.”

“Op meer gehoopt”

De PvdA ziet de uitbreiding van het prikkelarme uurtje van anderhalf uur naar tweeënhalf uur als een ‘succesje’, maar had op meer gehoopt. “Wij hebben verschillende signalen ontvangen dat mensen het ontzettend waardevol vinden, maar ook erg kort”, zegt fractievoorzitter Titus Burgers. “Laten we het dan ook zo doen dat ze niet na een uurtje al van de kermis af geblazen worden met veel lichten en harde muziek. Ik had zelf gehoopt op een extra moment op een andere dag. Bijvoorbeeld tussen 17.00 en 18.30, want dan is het merkbaar minder druk.” Dat de kermisexploitanten zich zorgen maken over hun omzet, vindt Burgers ook niet zo’n goed argument. “Wat maakt het voor andere bezoekers uit dat er minder lichtjes en muziek zijn? Maar we waarderen wel dat het college ook inziet dat het prikkelarme uurtje waardevol is, en wie weet dat we het in toekomst op een voor iedereen aanvaardbare manier alsnog verder kunnen uitbreiden.”

Kasteeltuin of Markt?

Waar de kermis volgend jaar gaat plaatsvinden in Wijchen, is nog niet duidelijk. Vanwege corona was er de afgelopen twee jaar geen kermis op de Markt, maar in de kasteeltuin van Kasteel Wijchen. Dat werd in 2021 met goed weer als positief ervaren, maar dit jaar met nat weer aanzienlijk minder. De gemeente evalueert en overlegt nog over welke locatie volgend jaar gekozen wordt. Wat Burgers betreft, wordt de traditionele kermis op de Markt in ere hersteld. “Mensen missen dat, die kermis vanaf de Markt tot over de Kasteellaan. De kasteeltuin was destijds een goede alternatieve oplossing, maar dit jaar werd het een zooitje en op deze manier gaat de hele kasteeltuin ook naar de sodemieter.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel