Ankeiler: Inwoners die door de hoge energieprijzen niet meer kunnen rondkomen, kunnen niet direct maar via hulpverleners of een financieel expert in de wijk een beroep doen op hulp van de gemeente.

- Inwoners die door de hoge energieprijzen niet meer kunnen rondkomen, kunnen niet direct maar via hulpverleners of een financieel expert in de wijk een beroep doen op hulp van de gemeente. Deze voorwaarde stelt het college voor gebruik van het reeds aangekondigde noodfonds energiearmoede. Er wordt geen inkomensgrens gehanteerd, dus in principe komt iedereen die de rekeningen niet meer kan betalen in aanmerking.

Kennis van voorliggende voorzieningen

Wethouder John Brom (Stadspartij Nijmegen) is vol vertrouwen dat hulpverleners deze belangrijke rol naar behoren kunnen vervullen. “We hebben heel goed overleg gehad met hulpverleners zoals Bindkracht10 en IrisZorg. We schuiven deze instanties juist naar voren omdat ze de onderliggende problematiek herkennen, plus ze hebben kennis en wetenschap van voorliggende voorzieningen. Zo kan er eerst gekeken worden of de bijzondere bijstand erbij betrokken kan worden, of dat er misschien een andere kindregeling nodig is. Dit kan beter door professionals beoordeeld worden dan door inwoners zelf.”

“Juist de middeninkomens krijgen het nu zwaar te verduren”

De problemen door de hoge energieprijzen overstijgen inkomensklassen, merkt het college op. Daarom wordt ervoor gekozen om geen inkomensgrens te hanteren voor hulp vanuit het noodfonds energiearmoede en de impact van de stijgende energieprijzen op iemands persoonlijke situatie beoordelen. “Als je problemen hebt, heb je problemen”, zegt Brom. “Het uitgangspunt is dat mensen in de komende vier maanden niet of niet verder in de schulden mogen belanden. Juist nu krijgen ook de middeninkomens het zwaar te verduren. Dat is een toch een groep die we zeker niet mogen vergeten.”

Maatschappelijke instellingen

Naast het noodfonds energie armoede voor inwoners, wordt er ook een ingesteld voor maatschappelijke instellingen. Als het een vereniging, stichting of andere rechtspersoon betreft die ingeschreven is in de gemeente Nijmegen en een maatschappelijk doel heeft, kan men in aanmerking komen voor hulp vanuit het noodfonds. Tenminste, als aantoonbaar gemaakt kan worden dat het de hoge energierekening is die voor de acute financiële problemen zorgt. Ook men moet laten zien gestuurd te hebben op het beperken van de energiekosten. Op 31 december 2021 moet de maatschappelijke instelling in kwestie nog een financieel gezonde organisatie zijn geweest.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.