Ankeiler: De gemeente Nijmegen gaat een ander proces hanteren voor het uitkiezen van CPO-woningbouwinitiatieven (Collectief Particulier Ondernemerschap) die uitgevoerd mogen worden op een bepaald perceel.

- De gemeente Nijmegen gaat een ander proces hanteren voor het uitkiezen van CPO-woningbouwinitiatieven (Collectief Particulier Ondernemerschap) die uitgevoerd mogen worden op een bepaald perceel. Nu is het nog zo dat drie partijen hun plannen indienen en er één gekozen wordt, maar dat betekent in de praktijk dat twee partijen die er veel tijd en energie in steken teleurgesteld worden. Dat wil het college nu anders gaan aanpakken.

Teleurstelling

In de nieuwe regeling mogen initiatieven die zich geregistreerd hebben als CPO meedoen in een loting om een perceel. Alleen de partij die de loting wint, gaat vervolgens haar plannen uitwerken om aan de voorwaarden van de gemeente te voldoen. Dit om grote teleurstelling te voorkomen, en dat is nodig ook, vindt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “We hebben aan de tenders die al hebben plaatsgevonden met de deelnemers gesproken over het proces. Daaruit kwam naar voren dat meedoen leuk is, maar ook zeer intensief. Gedurende een periode van circa zes tot acht maanden is veel tijd besteed aan de uitwerkingen van de plannen. De teleurstelling is dan ook groot voor de twee partijen die afvallen. Dat is één partij zelfs twee keer overkomen. Zo’n grote tegenvaller willen we op deze manier nu gaan voorkomen.”

Voorwaarden

Een CPO (die juridisch als stichting of vereniging is opgericht) moet zich dus eerst registreren voordat men mee kan dingen naar een perceel via een loting. Niet zomaar iedere partij kan zich registreren als CPO. “Daar kleven voorwaarden aan”, vertelt Vergunst. “De belangrijkste daarvan is dat het daadwerkelijk om een initiatief op het gebied van gemeenschappelijk wonen gaat. Mensen moeten er ook daadwerkelijk zelf gaan wonen. We willen niet op deze manier met professionele ontwikkelaars te maken krijgen, want daarvoor wijzen we geen percelen aan die voor CPO-initiatieven bedoeld zijn.”

Proces

Het nieuwe proces werkt om precies te zijn als volgt: na registratie en een kennismakingsgesprek bij de gemeente, kan een geregistreerde CPO meedingen naar beschikbare kavels. Bij interesse van meerdere CPO’s wordt dus geloot. Met de winnende CPO wordt een optieovereenkomst gesloten. De CPO kan dan starten met de uitwerking van haar bouwplan voor de locatie. Als de CPO en het plan aan de door de gemeente opgestelde randvoorwaarden en ambities voldoet en het plan door de commissie beeldkwaliteit positief is beoordeeld, wordt de koopovereenkomst aangegaan en ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Na besluitvorming en ondertekening wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure mits noodzakelijk en kan de CPO de financiering regelen, de aannemingsovereenkomst sluiten en de omgevingsvergunning aanvragen. Als deze onherroepelijk zijn, kan bij de notaris de akte passeren en worden gestart met de bouw.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel