Bevat Video: Video
Ankeiler: De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) gaat een financieel onzekere toekomst tegemoet.

- De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) gaat een financieel onzekere toekomst tegemoet. Dat concludeert deze organisatie in de onlangs bekendgemaakte Kaderbrief over het jaar 2024. De VRGZ wordt geconfronteerd met onder meer schaarste aan personeel, scherp stijgende prijzen en lange levertijden voor essentiële producten en diensten, zoals bijvoorbeeld ambulances.

De rode draad door de Kaderbrief is de grote mate van onzekerheid. Zo is er de vluchtelingencrisis, waarvan niemand kan voorspellen hoe die zich zal ontwikkelen. Dan is er de stijgende rente, hoge inflatie en de arbeidsmarktproblematiek. Deze ontwikkelingen zijn complex en erg onzeker, en grijpen bovendien ook nog op elkaar in. Ook de invloed van de coronapandemie is niet te voorspellen.

Nieuwe ontwikkelingen brengen risico's, maar bieden ook kansen

Vanwege de duurzaamheid moet de Veiligheidsregio in de toekomst ook voldoen aan diverse eisen qua wet- en regelgeving. Daarnaast heeft men onder meer te maken met oplopende wachttijden voor onderhoud van gebouwen en bijvoorbeeld het wassen van bedrijfskleding, zo is te lezen in de Kaderbrief.

Door de zeldzaam hoge inflatie krijgt de Veiligheidsregio te maken met prijzen die over de volle breedte zullen stijgen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en de energietransitie brengen nieuwe risico's met zich mee, maar bieden ook nieuwe kansen.

Vraag naar personeel blijft onverminderd groot

Qua bedrijfsvoering is de Veiligheidsregio extra kwetsbaar, omdat er relatief veel eenmansfuncties zijn. Juist in een krappe arbeidsmarkt wordt die kwetsbaarheid nog eens vergroot, aldus de VRGZ.

Ook bij een eventuele recessie, waar ons land mogelijk in terechtkomt, blijft de vraag naar personeel onverminderd groot en het beschikbare aanbod relatief laag. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Het niet tijdig invullen van vacatures leidt tot een hogere werkdruk en uiteindelijk tot extra verzuim.

Nijmegen en omliggende gemeenten zoals Druten, Beuningen en Wijchen vallen onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, evenals het rivierengebied. De VRGZ helpt en coördineert bij rampen en crisissituaties. Samen met onder meer politie en gemeenten zorgt men voor een goede hulpverlening en brandweerzorg.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.