Bevat Video: Video
Ankeiler: De eeuwige strijd tegen de Railterminal in Gelderland, is bijna op z’n einde.

- De eeuwige strijd tegen de Railterminal in Gelderland, is bijna op z’n einde. Maandag 28 november buigt de Raad van State zich over de bezwaren die de gemeente Overbetuwe en bezorgde burgers, verenigd in de actiegroep ‘Overbetuwe Overbelast’, hebben ingediend. De grote vraag is wie over zes weken in het gelijk wordt gesteld.

“Dit is de derde keer dat de provincie een dergelijk plan probeert door te drukken”, legt Koos Nijssen, voorzitter van de actiegroep ‘Overbetuwe Overbelast’ uit. “We zijn hier al zo’n twintig jaar mee bezig en ik hoop dat er niet een vierde plan komt.” Nijssen is duidelijk boos, ook omdat de provincie nu al probeert haar zin door te drukken .

'Provincie blijft maar doordenderen'

“Ze hebben bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd om alvast leidingen en kabels aan te leggen als voorbereiding op de railterminal”, legt Ard op de Weegh van BOB uit. “De provincie dendert maar door en heeft maling aan alle beperkingen die zijn opgelegd. De Raad van State heeft al eerder zich hierover uitgesproken: een aantal zaken zijn wel toegestaan als voorbereiding, maar veel zaken ook niet. Vooral de zaken die onomkeerbaar zijn."

Bekijk hier de reportage; de tekst gaat verder onder de video:

'700 vrachtwagenritten per dag'

“De railterminal wordt een soort overslagstation. Hier worden containers van de trein af op een vrachtauto gezet of andersom. Het zou om 90.000 containers per jaar gaan en om dat te kunnen doen, zijn er zo’n 700 vrachtautoritten per dag nodig”, legt Nijssen uit.

“Vooral het geluid van het stapelen van de containers en het aantal vrachtwagens dat hier voorbij komt rijden, daar maken wij ons zorgen over. De provincie wil namelijk ook een nieuwe toevoerweg aanleggen en die komt vlak achter onze huizen te liggen. Ik maak me ook zorgen over de verkeerssituatie die dan ontstaat: fietsers die het verkeer van en naar de railterminal moeten kruisen zonder dat er een stoplicht of iets wordt aangelegd.”

Uitleg over de spelers in deze procedure:

De gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe heeft bij de Raad van State een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie is initiatiefnemer van de railterminal op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe. Volgens de gemeente houdt het plan op een aantal punten niet voldoende rekening met de belangen van de inwoners.

De bezorgde burgers

Onder de naam ‘Overbetuwe Overbelast’ hebben bezorgde inwoners zich verenigd tegen de komst van de terminal. Zij hebben al meerdere juridische stappen gezet tegen de komst en voorbereidingen van de terminal. De omwonenden zijn bang voor de veiligheid, leefbaarheid en milieu, overbelasting van het wegennet en verspilling van gemeenschapsgeld.

De provincie Gelderland

De provincie Gelderland ziet de railterminal juist als een versterking van de regionale economie en als belangrijk middel om het goederenvervoer per spoor te bevorderen omdat het milieuvriendelijk is. “In totaal kan met de Railterminal Gelderland 5% van de CO2-uitstoot van het goederenwegvervoer in Gelderland worden bespaard, doordat voor vervoer per trein minder fossiele brandstof nodig is", valt er op hun website te lezen.

'Bij een ja, gaan we door met tegenwerken'

“Ik verwacht maandag een brede behandeling van de zaak”, legt Op de Weegh uit. “Wij hebben in eerste instantie bezwaar gemaakt tegen de stikstofuitstoot waar we onderzoek naar hebben gedaan. De provincie heeft zelf regels als het gaat om stikstof en daar rekent ze anderen op af. Maar ze doen dit niet voor zichzelf. Ik hoop dat de Raad van State hierover zal vallen."

"Als de Raad van State doet wat ze zou moeten doen, dan wordt het plan afgeschoten", legt hij uit. "Wordt het niet afgeschoten", dan zeg ik nu al: dan gaan we gewoon nog lekker vijf jaar door met het tegenwerken van alle vergunningen die nodig zijn. Dus die eerste vijf jaar komt er beslist geen railterminal. Zolang ik nog iets in de politiek doe, gaat ie er niet komen."

'Er zijn al twee railterminals in de buurt'

“Er zit al een hele grote railterminal in Emmerich net over grens en die willen graag uitbreiden", antwoordt Nijssen als wij hem vragen waar de railterminal dan wel moet komen. "Er zit er ook één vlakbij in Venlo. Van die twee terminals kunnen we prima gebruik maken."

"Het aanleggen van deze railterminal kost ook nog eens 100 miljoen euro. Je ziet dat de provincie gaat bezuinigen op het openbaar vervoer, op cultuur en dat soort zaken. Ze kunnen die 100 miljoen gewoon in hun zak houden door te stoppen met dit onzinnige plan!", vertelt Nijssen geëmotioneerd.

De behandeling van de bezwaren vindt maandag 28 november plaats. De uitspraak wordt zo’n zes weken later verwacht.

Wie of wat is de Raad van State?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij doet uitspraak in geschillen over besluiten van de overheid. In de meeste gevallen gaat het om een geschil tussen een burger of een bedrijf aan de ene kant en de overheid (gemeente, provincie en Rijksoverheid) aan de andere kant.

Vaak gaat het om een besluit in een concreet geval, zoals een asiel- of verblijfsvergunning, een vergunning om een huis te bouwen, of een besluit over huur- of zorgtoeslag. Maar de Afdeling bestuursrechtspraak buigt zich ook over zaken van burgers, bedrijven en overheden tegen besluiten die een meer algemene strekking hebben. Voorbeelden daarvan zijn beroepen tegen gemeentelijke bestemmingsplannen en plannen voor de aanleg van windparken of snelwegen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel