Ankeiler: De zorgen die sommige inwoners van de Nijmeegse wijk Aldenhof hebben over een mogelijk op handen zijnde verhuizing van een dependance van de Cultureel Centrum de Lindenburg in hun wijk naar Winkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld zijn onterecht.

- De zorgen die sommige inwoners van de Nijmeegse wijk Aldenhof hebben over een mogelijk op handen zijnde verhuizing van een dependance van de Cultureel Centrum de Lindenburg in hun wijk naar Winkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld zijn onterecht. Dat zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). In de dependance van de Lindenberg in Aldenhof worden verschillende culturele en educatieve activiteiten georganiseerd.

Handtekeningenactie

SP stelde er schriftelijke vragen over aan het college. “Het contract voor de dependance loopt af in 2024. In het nieuwe coalitieakkoord is vastgelegd dat het winkelcentrum in Zwanenveld moet worden opgeknapt en dat hier een locatie moet komen voor culturele activiteiten. Onder inwoners van Aldenhof zijn zorgen over de toekomst van de dependance in de wijk. Er is een handtekeningenactie gestart. Men vreest dat de dependance zal verhuizen naar Zwanenveld. Daarmee zou Aldenhof een belangrijke (en vrijwel de enige aanwezige) wijkvoorziening verliezen.”

“Geen concrete plannen”

Die zorgen zijn onterecht, zegt wethouder Vergunst. “Ik weet niet waar zij zich op baseren. Er zijn geen concrete plannen voor de verhuizing van de Lindenberg Aldenhof naar winkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld.” De Lindenberg maakt vijf dagen per week gebruik van de Lindenberg Aldenhof voor cultuureducatie in de vrije tijd. Ook organiseert men er verschillende cultuurparticipatie projecten. Maar men is niet de enige gebruiker van het gebouw: ook Bindkracht10 organiseert er verschillende activiteiten.

Multifunctionele ruimte voor bieb Zwanenveld

Wat wél onderzocht wordt, geeft Vergunst aan, is een verhuizing van de openbare bibliotheek binnen Winkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld naar een locatie waar ookk andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarbij trekken De Lindenberg en de Bibliotheek gezamenlijk op. “Dat kan dan bijvoorbeeld ook Bindkracht10 zijn. Dit met het idee dat bibliotheekbezoekers bijvoorbeeld ook eens bij een andere instelling ter plaatse binnenlopen voor advies over zaken die ze bezighouden. Of juist andersom: dat een bezoek aan zo’n instelling noopt om ook eens een bezoekje aan de bibliotheek te brengen. Een ontmoetingsplek dus.” De locatie in kwestie zou helemaal aan de andere kant van het winkelcentrum zijn op de plek waar voorheen C&A zat.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.