Ankeiler: De boot is lang afgehouden, maar het Nijmeegse college voelt zich nu alsnog genoodzaakt om aan de gemeenteraad voor te leggen om de mogelijkheid tot preventief fouilleren op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

- De boot is lang afgehouden, maar het Nijmeegse college voelt zich nu alsnog genoodzaakt om aan de gemeenteraad voor te leggen om de mogelijkheid tot preventief fouilleren op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bijna alle Nederlandse gemeenten inclusief de buurgemeentes van Nijmegen hebben deze mogelijkheid al in de APV opgenomen. Toenemend wapenbezit vormt de aanleiding tot deze stap.

Structurele mogelijkheid

De burgemeester mag nu al in spoedeisende, onvoorziene situaties een veiligheidsrisicogebied aanwijzen voor maximaal 12 uur. De politie heeft recentelijk in relatie tot het steekincident met dodelijke afloop op Plein 1944 een aantal malen gericht gefouilleerd waar sprake was van een concrete verdenking van wapenbezit, maar ook deze bevoegdheid biedt geen basis voor een structurele aanpak van wapenbezit. Door het voorgelegde artikel op te nemen in de APV kan de burgemeester een gebied aanwijzen als uit feiten of omstandigheden blijkt dat sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een duur die niet langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde.

Meer wapenbezit

Aanleiding is dat uit recente criminaliteitscijfers blijkt dat wapenbezit in Nijmegen in de periode januari tot en met september 2022 significant gestegen is ten opzichte van dezelfde periode in 2021. “We zijn er tot dusver altijd terughoudend in geweest”, zegt burgemeester Hubert Bruls. “Het is een behoorlijke inbreuk op de privacy en hoe je naar een bepaald gebied in de stad toegaat. Maar bijna elke maand worden er wel weer mensen aangetroffen met messen op zak, en dat is niet op één plek in het bijzonder, zoals het Joris Ivensplein.”

Niet per se gebruikt

Het opnemen van de bevoegdheid tot preventief fouilleren in de APV betekent niet automatisch dat hij ook ingezet gaat worden. Uit recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 80 procent van de gemeenten de mogelijkheid niet concreet gebruikt om tot gebiedsaanwijzing voor preventief fouilleren over te gaan, omdat aan de voorwaarden daarvoor niet wordt voldaan. “Sowieso moeten er een aantal beleidsregels komen voor waar je het voor wil gebruiken, wanneer je het wel gebruikt en wanneer niet”, vertelt Bruls. “Dan pas kan preventief fouilleren toegepast worden. Als de gemeenteraad deze wijziging van de APV aanneemt, verwacht ik dat we kort na het begin van het nieuwe jaar preventief fouilleren kunnen gaan inzetten.” Ook dan nog moet de burgemeester eerst nog in overleg de politie en de officier van justitie een gebiedsaanwijzing voor preventief fouilleren nodig achten.

Andere verboden zaken

Preventief fouilleren gaat niet gebeuren als er geen indicatie is dat er wapens aangetroffen zullen worden, maar bijvoorbeeld wel drugs. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als er wél een wapenindicatie is, er niet eveneens drugs aangetroffen kunnen worden bij het preventief fouilleren,” zegt de burgemeester. “Als er iets anders wordt aangetroffen dat niet deugt, dan telt dat ook.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel