Ankeiler: De ondergrondse afvalcontainers in de Nijmeegse binnenstad moeten zo snel mogelijk opengesteld worden voor ondernemers in de strijd tegen de afvaloverlast in het stadscentrum.

- De ondergrondse afvalcontainers in de Nijmeegse binnenstad moeten zo snel mogelijk opengesteld worden voor ondernemers in de strijd tegen de afvaloverlast in het stadscentrum. Dat vinden verschillende partijen in de raad, maar ook wethouder Jean-Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen). De containers werden in 2019 in gebruik genomen, maar zijn gericht op bewoners van de binnenstad.

Wonen in een milieustraat

Het bovengronds aangeboden afval van ondernemers in de binnenstad zorgt voor veel klachten en overlast. “Ik werk in de stad en loop regelmatig een rondje in mijn pauze en dan struikel je bijna over de bergen zakken,” zegt Marjolijn Mijling (CDA). “Het oogt heel pauperig. Afval lijkt een klein detail, maar het doet mensen heel veel.” Dat vindt ook Niek van Heuvelen (VVD). “Helaas is hierdoor van de pracht van de stad vaak weinig te zien. Het gaat vooral om vuilnis van de horeca, die er nergens anders mee naartoe kunnen. Het blijft te lang staan en zorgt voor stank, maden en ratten. Bewoners hebben het gevoel dat ze in een milieustraat wonen.” Volgens Jasmijn Kraaijeveld (GroenLinks) wordt de overlast vooral veroorzaakt door ‘verkeerd aanbieden van afval door inwoners en bedrijven’. VVD, Stadspartij Nijmegen en D66 denken dat in het openstellen van de ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad een belangrijk deel van de oplossing zit.

Ondergrondse containers openstellen voor ondernemers

Wethouder Jean-Paul Broeren geeft aan dat andere steden ook worstelen met het aanbod van afval, maar kondigt aan dat het college het roer om wil gooien en met een startnotitie komt voor een nieuw afvalbeleid. Het openstellen van de ondergrondse containers voor ondernemers zou wat Broeren betreft snel tot uitvoering gebracht moeten worden. “Daar zijn we mee bezig, maar dan moeten ondernemers dat ook willen, want die hebben nu contracten met verschillende afvalverzamelbedrijven, en de containers worden door de Dar geleegd. Maar we moeten samen ergens naartoe om dit probleem uit de wereld te helpen. Ook omdat we naar een zero-emissiezone gaan in de binnenstad. In principe willen we af van rolcontainers in het centrum.”

In gesprek gaan

VVD is blij met deze toezegging van de wethouder. Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU) heeft er twijfels bij en wil dat de raad zelf de teugels in handen neemt in het vormen van het afvalbeleid. “Bedrijven die geen apart contract hebben met een afvalinzamelaar kunnen nu al gebruikmaken van ondergrondse containers. We moeten zelf met bedrijven in gesprek gaan om op te halen waar zij de oplossing voor het probleem zien.”

Pilot tegen bijzetten afval

Volgens wethouder Broeren overweegt het college ook een pilot die een bijdrage kan gaan leveren aan een opgeruimdere binnenstad. “We willen dan bij één of twee containers gestructureerd al het afval tegelijkertijd weghalen om te kijken of de schone omgeving die dan ontstaat ervoor zorgt dat mensen geen afval meer bovengronds gaan ‘bijzetten’ bij containers. We denken dat daar een oplossing in kan zitten, en het is dan ook echt een wens om zoiets te realiseren.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.