Ankeiler: De gemeenteraad van Druten heeft onlangs tijdens de begrotingsbehandeling besloten om nog eens 100.000 euro extra uit te trekken voor de bestrijding van armoede.

- De gemeenteraad van Druten heeft onlangs tijdens de begrotingsbehandeling besloten om nog eens 100.000 euro extra uit te trekken voor de bestrijding van armoede. De kosten voor levensonderhoud en de energielasten zijn fors gestegen. Volgens de Drutense wethouder Gérard de Wildt wordt dit maar beperkt door het Rijk gecompenseerd.

Hierdoor dreigen steeds meer mensen, ook in Druten, onder de armoedegrens terecht te komen. De minima kunnen daarom wel een steuntje in de rug gebruiken, zo stelt Gérard de Wildt, die als wethouder welzijn, werk en inkomen in zijn portefeuille heeft. De gemeente Druten heeft in het collegeprogramma armoedebestrijding als speerpunt opgenomen.

Fors meer klanten Voedselwinkel

Het voorstel voor 100.000 euro extra was ingediend door fractievoozitter Kees Arts van Kernachtig Druten, raadslid Ramon Postulart namens de Dorpslijsten Puiflijk/Druten-Zuid, Afferden en Horssen, en fractievoorzitter Dinie Uitdehaag van Sociaal Maas en Waal.

De verwachting is dat steeds meer inwoners een beroep moeten doen op de lokale sociale voorzieningen en inkomensregelingen, zoals bijvoorbeeld de Voedselwinkel. Die heeft aan de gemeente laten weten dat het aantal klanten fors stijgt, aldus wethouder De Wildt. De Voedselwinkel krijgt jaarlijks 5.000 euro van de gemeente Druten en daar komt nu voor 2022 nog eens 4.500 euro bovenop.

Extra geld moet optimaal naar de inwoners gaan

De gemeenteraad wil dat het extra geld optimaal ten goede komt aan de inwoners. De uitvoeringskosten van dit steunfonds moeten daarentegen minimaal zijn. Een ander belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding is de schuldhulpverlening, die in Druten al twee jaar bestaat. Begin volgend jaar start het college van B&W met het eerder al aangekondigde Beleidsplan Armoede en schulden. Naar mening van De Wildt vult de gemeente de gaten op, die het Rijk laat vallen.

In de gemeenteraad wees wethouder De Wildt er op dat de minima tot 120 procent van het bijstandsniveau dit jaar recht hebben op 1300 euro energietoeslag. Ook krijgt men de tweemaal 190 euro, die vrijwel iedereen in princpe krijgt. Die 1300 euro is voor een bepaalde groep mensen ook voor volgend jaar al door het rijk toegezegd. Dat komt in totaal neer op zo'n 3.000 euro, zegt De Wildt.

Eén ton extra armoedebestrijding moet eigenlijk jaarlijks

Onder de noemer preventief beleid gaat de gemeente Druten met zogeheten fixteams langs de deuren. Die teams bekijken hoe huishoudens met een minimuminkomen op energie kunnen bezuinigen.

De Wildt: "Als je armoede serieus wilt aanpakken, dan moet je dat structureel aanpakken. Dan zou je dat bedrag van 100.000 euro jaarlijks beschikbaar moeten stellen. De toekomst zal uitwijzen of de gemeenteraad daartoe bereid is."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.