Ankeiler: De gemeente Wijchen gaat extra inzet plegen om mantelzorgers bij te staan, bijvoorbeeld door de inzet van een mantelzorgmakelaar die ondersteuning kan bieden en door meer aandacht te geven aan jongeren die mantelzorger zijn en daar onder lijden.

- De gemeente Wijchen gaat extra inzet plegen om mantelzorgers bij te staan, bijvoorbeeld door de inzet van een mantelzorgmakelaar die ondersteuning kan bieden en door meer aandacht te geven aan jongeren die mantelzorger zijn en daar onder lijden. De acties volgen op een onderzoek naar de wensen en behoefte van mantelzorgers.

Beloften

MantelzorgNL heeft in gemeente Wijchen in 2021 en 2022 een onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoefte van mantelzorgers. Daaruit zijn een aantal speerpunten gekomen die ook ten grondslag liggen aan een aantal beloften die de gemeente Wijchen nu aan mantelzorgers doet. Zo gaat de gemeente intensiever samenwerken met de kinderopvang, basisscholen, het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs om jonge mantelzorgers beter te ondersteunen. Mantelzorgers kunnen in de toekomst extra ondersteuning aanvragen van een mantelzorgmakelaar, een onafhankelijk specialist die bijvoorbeeld op de hoogte is van lokale zorgaanbieders en de zorgwetten kent. Ook kan deze helpen met het gesprek tussen mantelzorger en werknemer over het combineren van beide taken. Deze hulp wordt vergoed, zij het door het zorgkantoor, de zorgverzekering of anders door de gemeente Wijchen. Ook komt er een cursus waarin mantelzorgers kunnen leren goed voor zichzelf te (blijven) zorgen. Daarnaast investeert de gemeente in verschillende vormen van respijtzorg, waardoor mantelzorgers de zorg even uit handen kunnen geven en tot rust kunnen komen. Verder wordt er gestart met pilots met moderne technieken op het gebied van eHealth. Ook wil de gemeente meer ervaringsverhalen van mantelzorgers delen om meer bewustzijn over de rol van mantelzorger te creëren en investeren in een betere informatievoorziening met een website en een mantelzorgnieuwsbrief.

“Belangrijk voor onze samenleving”

Wethouder Bea Schouten (CDA) legt uit waarom de gemeente extra inzet wil plegen op het welzijn van mantelzorgers. “In ons coalitieakkoord hebben we al benadrukt hoe belangrijk we mantelzorg vinden voor onze samenleving. Er zijn echt wel heel veel mensen zich belangeloos inzetten voor naasten, zo’n 12.000 in onze gemeente. Dat zijn ook vaker dan je wellicht zou denken jongeren, die bijvoorbeeld een ouder hebben die ziek is of een inwonende oma of opa hebben. Zij voelen zich vaak geen mantelzorger, maar zijn het wel, en kunnen daardoor minder aan dingen toekomen waar anderen van hun leeftijd wel aan toekomen. We vinden het belangrijk dat men zich goed voelt en de mantelzorg kan blijven uitvoeren. Daarom willen we extra aandacht besteden aan mantelzorgers.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel