Ankeiler: De plannen van Leisurelands en Mojo Concerts om het aantal en de omvang van evenementen op recreatiepark Groene Heuvels uit te breiden staat wat het Wijchense college betreft ‘op gespannen voet’ met de belangen van met name de inwoners van Bergharen en Leur, maar in mindere mate ook Leur en Wijchen.

- De plannen van Leisurelands en Mojo Concerts om het aantal en de omvang van evenementen op recreatiepark Groene Heuvels uit te breiden staat wat het Wijchense college betreft ‘op gespannen voet’ met de belangen van met name de inwoners van Bergharen en Leur, maar in mindere mate ook Leur en Wijchen. De evenementen vinden weliswaar nagenoeg volledig plaats op het grondgebied van de gemeente Beuningen, maar de effecten ervan op de naastgelegen dorpen zijn aanzienlijk.

Bestemmingsplan

De gemeente Beuningen kijkt sinds 2019 naar de toekomstige recreatieve kansen en mogelijkheden voor Groene Heuvels als onderdeel van het grotere gebied Het Broek. De eigenaar van de Groene Heuvels is Leisurelands. Op het terrein van de Groene Heuvels wordt sinds vele jaren het steeds groter wordende festival Down The Rabbit Hole georganiseerd (daardoor is de bijbehorende camping afgelopen jaar deels op Wijchens grondgebied aanwezig geweest) en vinden nog enkele andere evenementen plaats. De organisatie van DTHR is in handen van Mojo Concerts. Omdat het festival niet past in het bestemmingsplan, wordt hiervoor nu jaarlijks een ontheffing verleend. De partijen kijken samen naar mogelijkheden om evenementen via het bestemmingsplan mogelijk te maken. Leisurelands en Mojo Concerts hebben daarom een plan opgesteld waarin zij aangeven voor hoeveel evenementen en in welke omvang zij in het bestemmingsplan geborgd willen hebben.

Draagvlak

Begin dit jaar bleek dat de omvang en het aantal evenementen veel groter was dan verwacht. Vanaf februari voeren Mojo Concerts en Leisurelands een omgevingsdialoog. De leefbaarheidsgroep BergharenHernenLeur heeft in samenwerking met hen in juli een enquête uitgezet onder de bewoners van Bergharen, Hernen en Leur waarin gevraagd werd hoe de inwoners de recente versie van Down The Rabbit Hole hebben beleefd en hoe zij aankijken tegen de omvang van het evenement. Daaruit blijkt dat er in de huidige vorm een redelijk draagvlak is voor het evenement, maar dat er voor uitbreiding in omvang en aantal evenementen nauwelijks draagvlak is vanuit de omgeving. Ook geeft een deel van de ondervraagden aan dat ze nog steeds niet goed overzien wat de plannen zijn.

“Te vroeg om standpunt in te nemen”

De Wijchense wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) geeft aan dat beide gemeenten samen optrekken op het gebied van het versterken van toerisme en recreatie in de gemeentes. “We proberen te kijken op welke manier we ontwikkelingen kunnen steunen. Uit de enquête blijkt echter dat de voorgestelde omvang qua evenementen op gespannen voet staat met het draagvlak onder inwoners van deze aanliggende dorpen in onze gemeente. Dat is een goede aanleiding om een vervolggesprek aan te gaan om samen met Beuningen te kijken hoe de initiatiefnemers rekening kunnen houden met deze uitkomsten en de belangen van onze inwoners. De ambities zijn helder, wat we nu moeten doen is kijken of er een goede middenweg te vinden is. Het is te vroeg om te zeggen dat wij een standpunt innemen. De precieze impact van de plannen op geluidsoverlast, verkeer en bereikbaarheid moeten nog verder inzichtelijk gemaakt worden. Voor ons is ook nog niet duidelijk wat het plan wordt dat Beuningen straks daadwerkelijk in procedure gaat brengen. Als het nodig blijkt te zijn, zullen wij dan een standpunt nemen en een zienswijze daarop indienen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.