Ankeiler: Het Nijmeegse college vindt dat flitsbezorgdiensten moeten kunnen bestaan in de stad, maar dat ze niet in de binnenstad gevestigd zouden moeten zitten.

- Het Nijmeegse college vindt dat flitsbezorgdiensten moeten kunnen bestaan in de stad, maar dat ze niet in de binnenstad gevestigd zouden moeten zitten. In Nijmegen zijn drie flitsbezorgdiensten actief. Flitsbezorger Flink zorgt met haar vestiging in de binnenstad voor veel overlast en mag van de voorzieningenrechter al niet meer bezorgen vanuit dit pand, omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Nijmegen worstelt net als andere gemeenten met hoe zij met flitsbezorgers en hun ‘dark stores’ om moeten gaan. Met het delen van haar visie wil het college het gesprek aangaan met de gemeenteraad over het beleid ten aanzien van flitsbezorgdiensten.

Geen totaalverbod

Wat het college in ieder geval niet ziet zitten, is een totaalverbod op flitsbezorgdiensten. “Deze diensten voorzien in een economische behoefte van de consument. We willen dan ook ruimte geven aan dit economisch nieuwe fenomeen, maar willen de overlast zoveel mogelijk beperken. Het gaat vooralsnog om een beperkt aantal flitsbezorgdiensten. Het is voornamelijk van belang om per locatie goed te beoordelen of een flitsbezorgdienst past binnen een goede ruimtelijke ordening. Zo kunnen eventuele nadelige effecten zoals overlast op voorhand te voorkomen.”

Niet in de binnenstad

Wel is het wat betreft het college duidelijk dat flitsbezorgdiensten niet in de binnenstad gevestigd moeten zitten, ondanks dat deze bedrijven dat zelf wel als een voorkeurslocatie beschouwen. “De binnenstad transformeert naar een plek van ontmoeten. Het hart van onze stad is een levendige plek waar ruimte gegeven wordt aan wonen, werken, bezoeken, winkelen, ontspannen en ontmoeten. Onze stad groeit en we zien daarmee ook de drukte in de binnenstad toenemen. We zoeken daarbij naar evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Flitsbezorgers hebben een negatief effect op de openbare ruimte, uitstraling van winkelstraten, leefbaarheid en verkeersveiligheid en dragen ook niet bij aan ontmoeting in de binnenstad. De panden zijn namelijk niet toegankelijk voor winkelend publiek. Daarnaast past de uitstraling van de panden, met dichtgeplakte ramen, niet in het kernwinkelgebied. De hinder en overlast van onder andere de frequente verkeersbewegingen en geluidsoverlast door wachtende bezorgers dragen niet bij aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het stadscentrum.”

Uitvalswegen

Ook in woonwijken vindt het college de aanwezigheid van flitsbezorgdiensten niet passen. “Vaak is sprake van frequente verkeersbewegingen van bevoorrading en bezorgers en geluidsoverlast in de late en nachtelijke uren.” Aan uitvalswegen zien het college wél ruimte voor flitsbezorgdiensten. “Vaak worden uitvalswegen al goed gebruikt. De verkeersbewegingen van flitsbezorgdiensten vallen daarmee weg tegen de al bestaande verkeersbewegingen. Het is daarom op voorhand niet te verwachten dat bewoners meer overlast ervaren als gevolg van flitsbezorgdiensten.” Ook sommige bedrijventerreinen geschikt voor de vestiging van flitsbezorgdiensten. “Daarnaast is het potentieel kansrijk om verschillende vormen van distributie te koppelen.”

Juridische ontwikkelingen

Het college benadrukt dat beleid ten aanzien van flitsbezorgdiensten juridisch nog niet is uitgekristalliseerd. “Flitsbezorging is een relatief nieuw fenomeen. De juridische (on)mogelijkheden om flitsbezorging te reguleren zijn nog in ontwikkeling. Beleid ten aanzien van flitsbezorging zal aangepast moeten worden op deze juridische ontwikkelingen.” Op dit moment lopen er twee handhavingszaken tegen flitsbezorgers in verband met vestiging in strijd met het bestemmingsplan.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel