Ankeiler: Belangenvereniging Weezenhof heeft namens haar 173 leden een zienswijze ingediend over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen.

- Belangenvereniging Weezenhof heeft namens haar 173 leden een zienswijze ingediend over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen. De voorzitter laat weten dat de leden ook los een zienswijze mogen indienen en dat hij ook al 24 zienswijzen van andere buurtbewoners heeft ontvangen die nog verstuurd moeten worden.

De bouwmassa, de parkeerbalans en het participatietraject zijn pijnpunten voor de belangenverenging. "Er heeft geen participatie plaatsgevonden: in de participatiebijlage van het ontwerpbestemmingsplan vind je alleen maar een opsomming van contactmomenten", valt er in het bezwaar op de nieuwbouwplannen te lezen.

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijf je met welke punten van een plan je het wel of niet eens bent en waarom.

"De wijk is twee jaar buiten de deur gehouden en in maart 2021 werden we compleet verrast en overrompeld door het voorliggende grootschalige massale plan." De belangenvereniging verwacht dat er ontzettend veel zienswijzen op het plan worden ingediend aangezien de leden ook los van de vereniging, nog bezwaar kunnen maken. De gemeente Nijmegen laat weten dat er nu zo’n 15 tot 20 zienswijzen zijn ontvangen, sommige namens meerdere bewoners.

Ook verhoging geluidshinder aangevraagd

Tijdens het indienen van de zienswijze kwam de voorzitter van de belangenvereniging Jan Muskens, er ook achter dat de toegelaten geluidshinder om het winkelcentrum Weezenhof wordt verhoogd van 48 naar 55dB. Volgens een onderzoeksrapport van Econsultancy, dat in 2021 werd gemaakt, heeft dit voornamelijk te maken met het mogelijke geluidsoverlast van de Boetbergweg en het 50 km/u segment van de Weezenhof. "Voor de appartementen aan de noord- en westzijde van het pand dient het akoestisch klimaat in de appartement (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd."

Tegen de noodzaak van het verhogen van de waarden geluidshinder, maakt de vereniging ook bezwaar omdat ze bang is dat de nieuw-te-bouwen-woningen minder geluidsoverlast zullen ervaren dan de bestaande woningen. "Deze zijn immers minder goed geïsoleerd dan nieuwbouwwoningen", laat Muskens weten. "Daarnaast wordt de bevoorrading van de winkels verplaatst en komt deze veel dichter bij de bestaande woningen dan nu het geval is. Wanneer dit besluit wordt vastgesteld, wordt de mogelijkheid om bezwaar te maken nihil voor die bewoners."

In Nederland liggen de geluidsnormen hoog

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert woningen niet bloot te stellen aan meer dan 45 decibel (dB) vliegtuiggeluid, 53 dB geluid van wegverkeer en 54 dB geluid van treinen. In Nederland liggen die grenzen hoger. Zo mogen nieuwe woningen binnen de bebouwde kom worden blootgesteld aan maximaal 63 dB. Bij nieuwbouwwoningen in de buurt van een autoweg is dat maximaal 68 dB. Volgend jaar, als naar verwachting de nieuwe Omgevingswet ingaat, gaan de waarden nog iets omhoog.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel