Ankeiler: De Wijchense gemeenteraad heeft unaniem het college de opdracht gegeven om onderzoeken die uitgevoerd gaan worden in het kader van alle initiatieven rondom Alverna en de gevolgen daarvan zo snel mogelijk te delen met belanghebbenden, in ieder geval ruim voordat er principebesluiten worden genomen.

- De Wijchense gemeenteraad heeft unaniem het college de opdracht gegeven om onderzoeken die uitgevoerd gaan worden in het kader van alle initiatieven rondom Alverna en de gevolgen daarvan zo snel mogelijk te delen met belanghebbenden, in ieder geval ruim voordat er principebesluiten worden genomen. Op en rondom Alverna bestaan veel zorgen om verschillende toeristische en economische initiatieven die mogelijk voor drukte en overlast zouden kunnen gaan zorgen.

Initiatieven rondom Alverna

Er speelt veelt rondom Alverna. Zo wil een ontwikkelaar aan de Heumenseweg een bungalowpark realiseren op de locatie van Camping de Wighenerhorst en de huidige manege St. Frans. Camping de Drie Linden aan heeft een principeverzoek ingediend om de camping uit te breiden naar 240 campingplaatsen. Ook komt er waarschijnlijk een nieuwe buurtsupermarkt. Daar komt bij dat bij Thermen Berendonck een hotel gerealiseerd wordt dat voor extra drukte in het vennengebied en rondom Alverna kan zorgen.

Onderzoeken aangekondigd

Eerder kondigde het college al aan alle initiatieven integraal te willen overwegen. Begin oktober werden ook onderzoeken aangekondigd. Er komt een verkeerskundig onderzoek om uit te vinden of door de samenloop van toenemende verkeersstromen problemen op de Heumenseweg ontstaan. Ook wordt de invloed van de initiatieven op de bezoekersaantallen in de natuur bekeken. Woningbouwinitiatieven worden daarbij niet meegenomen, evenals het hotel op de Berendonck waarover reeds besloten is en de buurtsupermarkt waar het college graag aan wil meewerken. De onderzoeken worden dit najaar nog uitgevoerd.

“Ruimschoots voordat principebesluiten genomen worden”

De reden voor de motie, is de aankondiging van het college dat men daarna een besluit neemt over de principemedewerking. “De onderzoeksresultaten moet het college delen ruimschoots voordat principebesluiten door het college genomen worden”, vindt eerste indiener van de aangenomen motie Björn Derksen (CDA). “Zodra de uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn, moet dit openbaar ter beschikking worden gesteld aan alle belanghebbenden op Alverna, andere geïnteresseerden en de gemeenteraad.”

“Principebesluit is geen ‘ja’”

Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) vindt het vanzelfsprekend dat de onderzoeksresultaten tijdig gedeeld worden met belanghebbenden. Wel maakt hij een kanttekening bij de nadruk die gelegd wordt op principebesluiten. “Als wij een principebesluit nemen, betekent dat niet dat we ‘ja’ zeggen tegen het plan. Het betekent dat het principeverzoek past binnen de wettelijke en juridische kaders. De initiatiefnemer kan daarna dan het plan verder uitwerken om uiteindelijk tot een formele aanvraag te komen. Een goede omgevingsdialoog is daarbij een voorwaarde.” Ook Derksen maakt nog een kanttekening. “Er worden geen onzorgvuldige besluiten genomen. Wij zijn als gemeenteraad het sluitstuk. Als wij het er niet mee eens zijn, gaan we niet akkoord.”

Onderbreking raadsvergadering

Voordat over de motie gestemd kon worden, gebeurde er nog iets opmerkelijks: de raadsvergadering werd onderbroken door een inwoonster van Alverna die nog iets belangrijks in te brengen zou hebben, terwijl ze niet aangemeld was als inspreker en de mogelijkheid daarvoor ook al voorbij was. Na een minutenlange onderbreking en informele toezeggingen van het college over het plaatsvinden van een aantal naar verluid eerder toegezegde onderzoeken en het informeren daarover, kon de stemming alsnog plaatsvinden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.