Bevat Video: Video
Ankeiler: CDA wil dat de gemeente Nijmegen gaat inzetten op een preventiecampagne voor jeugdigen om te waarschuwen voor de gevaren van drugs.

- CDA wil dat de gemeente Nijmegen gaat inzetten op een preventiecampagne voor jeugdigen om te waarschuwen voor de gevaren van drugs. Deze campagne zou geïnspireerd moeten zijn op de eerdere campagne ‘Rookvrije generatie’. Hiervoor dient de partij een motie in bij de bespreking van de Stadsbegroting op 2 november.

Negatieve invloed

Fractievoorzitter Marjolijn Mijling maakt zich zorgen over de invloed van drugs op de jeugd. “Het drugsgebruik onder jongeren is de laatste jaren gestegen. Drugs zijn uiteraard niet gezond. Het gebruik ervan heeft een negatieve invloed op het leervermogen en staat daarmee een gelijke kans in de samenleving in de weg. Je ziet ook dat er steeds meer jongeren geworven worden om voor criminelen drugspakketjes te bezorgen en daarmee in het criminele circuit gezogen worden. Dat is niet wat we willen. We willen juist alle jongeren een gelijke kans bieden in de samenleving en je kunt niet jong genoeg aan preventie beginnen.”

Campagne

Eerder werd al ingezet op een ‘rookvrije generatie’. “Nu is het tijd voor een ‘drugsvrije generatie’”, zegt Mijling. “Als gemeente hebben we een zorgtaak en een inspanningsverplichting naar jongeren om ze te informeren over de negatieve invloed van drugs op de gezondheid en het leervermogen. De campagne ‘rookvrije generatie’ heeft het bewustzijn over de negatieve invloed van roken positief beïnvloed. De campagne ‘Drugsvrije generatie’ bestaat nog niet, maar de gemeente kan gebruikmaken van de documenten en beleidsstukken die reeds beschikbaar zijn voor de campagne ‘Rookvrije generatie’. Laten we nu als gemeente uitspreken dat we na een rookvrije ook een drugsvrije generatie nastreven, omdat dit de gezondheid van onze jongeren ten goede komt en deze campagne starten in samenwerking met scholen, GGD, jongerenwelzijnsorganisaties, jeugdcoaches en andere organisaties die met jongeren werken.”

Verder in het nieuws vandaag:

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.