Ankeiler: Agrarische bedrijven in de gemeente Druten kunnen straks kleine windturbines plaatsen met een maximale hoogte van 22 meter.

- Agrarische bedrijven in de gemeente Druten kunnen straks kleine windturbines plaatsen met een maximale hoogte van 22 meter. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Druten zijn nu al 15 meter hoge windmolens toegestaan.

Het college van B&W heeft deze week besloten dat de windmolens bij boerderijen groter mogen zijn, omdat dit bijdraagt aan de duurzaamheid. In Druten zijn enkele agrarische ondernemers geïnteresseerd in het plaatsen van kleine windmolens op hun erf, zo meldt het college in een informatienota aan de gemeenteraad.

Hoge energieprijzen maken windmolens extra urgent

De kleine windturbines zijn volgens het college vooral ook een alternatief voor veehouders die uit veiligheidsoverwegingen geen zonnepanelen willen op de daken van hun stallen. Zonnepanelen op daken en kortsluiting met elektriciteit zijn soms de oorzaak van dramatische branden in veestallen.

Daarnaast maken de huidige energieprijzen de behoefte aan een duurzame energiebron extra urgent. Ook leveren ze volgens het college een bijdrage aan de gemeentelijke ambities om energieneutraal te worden.

Opgewekte stroom is voor eigen bedrijf

De hogere windmolens moeten wel voldoen aan enkele extra randvoorwaarden, onder andere wat betreft geluid, slagschaduw en veiligheid. Het heeft ook te maken met de in de omgeving aanwezige flora en fauna.

De aanleg van de windturbines moet ook geen onevenredige aantasting veroorzaken van cultuurhistorische waarden en moet goed in het landschap passen. Verder moet de opgewekte elektriciteit worden gebruikt door het eigen agrarische bedrijf. Wel is het toegestaan om af en toe reststroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.