Ankeiler: Studenten in Nijmegen kunnen tóch energietoeslag aanvragen.

- Studenten in Nijmegen kunnen tóch energietoeslag aanvragen. De gemeente besloot de toeslag alsnog voor hen beschikbaar te stellen, waarmee ze ingaat tegen de landelijke richtlijnen. Het kabinet adviseerde gemeenten de toeslag niet aan studenten te geven.

De Nijmeegse student Mark Mulder won in augustus een rechtszaak tegen de gemeente. Hij dwong daarmee af dat hij tóch een energietoeslag van 800 euro kreeg. Later die maand overleed hij plotseling.

'Mooi opvolging van de zaak van Mark'

"Dit is een heel mooie opvolging van de zaak van Mark", stelt voorzitter van de studentenvakbond Joram van Velzen dinsdag. "Hij is een rechtszaak begonnen zodat niet alleen in Nijmegen, maar in heel Nederland de toeslag zou worden uitgekeerd aan studenten."

"Mooi dat Nijmegen is bijgedraaid. Een minpunt is wel dat de studiefinanciering meetelt in de berekeningen. Dat is een groot nadeel als je maximaal leent. Maar wel goed dat de gemeente de toeslag geeft zonder de steun van minister Schouten."

Geen maximale lening, toch maximaal meegeteld

De Nijmeegse studentenvakbond AKKU wijst ook op de nadelen van de regeling, want ook als je niet maximaal leent als student, wordt wél gerekend met de maximale studielening: "We zijn enorm blij dat sommige studenten nu geholpen kunnen worden met hun lasten. Maar het meetellen van een recht op lening als inkomen is erg pijnlijk", aldus AKKU-voorzitter Quirijnen. Hij ziet verder ook problemen voor studenten in grote wooncomplexen, waar de 1300,- euro van de energietoeslag verdeeld kan worden over zo’n 100 mensen:"Dat zou dan iets meer dan 10 euro de man zijn. Daar heb je vrij weinig aan als je energievoorschot met 100 euro per maand omhoog is gegaan."

'Hoop op druk op de minister'

"We zijn nu met rechtszaken bezig in onder meer Groningen, Haarlem en Arnhem. En ik hoor meer geluiden in die richting", zegt Van Velzen. Hij hoopt dat dit zo veel druk op de minister geeft, dat zij de energietoeslag aan alle studenten toekent.

Mulder, rechtenstudent aan de Radboud Universiteit, diende een bezwaarschrift in omdat hij de toeslag niet kreeg. “Ik heb er veel werk van gemaakt. Uiteindelijk heb ik 130 pagina’s ingediend, misschien een beetje veel”, vertelde Mark destijds tegen mediapartner RN7. “Ik ben masterstudent strafrecht en dit gaat over bestuursrecht, dat maakte me wel een beetje onzeker.”

Rechters eens met Mulder

De rechters in Arnhem bleken gevoelig voor zijn betoog, waarin stond dat de gemeente ten onrechte een onderscheid maakte tussen studenten en niet-studenten. De 800 euro is immers bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk krijgen. En daar zitten ook studenten tussen, was het oordeel.

Volgens Mark gebruikte minister Schouten een drogreden bij haar advies aan gemeenten om studenten uit te sluiten van de tegemoetkoming. “De woonsituatie van studenten zou heel divers zijn. Maar dat is die van andere groepen ook. En studenten zouden via individuele bijstand kosten kunnen terugkrijgen, maar dan gaat het niet om die 800 euro. Ook de rechter vond dit geen redelijk alternatief.”

De gemeente Nijmegen heeft nu dus bepaald dat Mulder daar gelijk in heeft gehad en alle studenten in de Waalstad de energietoeslag kunnen krijgen.

Zie ook: