Ankeiler: In het Groenbeleidsplan van de gemeente Beuningen uit 2012, wordt vermeld dat er in de toekomst sprake kan zijn van klimaatverandering.

- In het Groenbeleidsplan van de gemeente Beuningen uit 2012, wordt vermeld dat er in de toekomst sprake kan zijn van klimaatverandering. Bij de gemeente begrijpt men dat het de hoogste tijd is voor een nieuw beleidsplan, want die klimaatverandering is al lang in volle gang.

De zomers in ons land worden steeds droger en warmer. Daarnaast komt extreem weer (bijvoorbeeld in de vorm van hevige regenval) veel vaker voor. Het college van B&W stelt dat ook de gemeentelijke Bomenverordening toe is aan een update, omdat die is gebaseerd op verouderde wetgeving.

Elke gekapte boom moet worden vervangen

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de herziening van het Groenbeleidsplan en de Bomenverordening. Biodiversiteit en klimaatadaptie nemen in het Groenbeleidsplan 2023 een belangrijke plaats in. De gemeente Beuningen telt bijna 19.000 bomen. Als er bomen worden gekapt, moet dat worden gecompenseerd met de aanplant van nieuwe bomen. Daarbij wordt volgens wethouder Pascal Cobussen voortaan steevast gekozen voor kwaliteit.

Het plan is mede samengesteld met de inbreng van plaatselijke vrijwilligersclubs, die zeer begaan zijn met het groen en de natuur. Dat zijn onder andere Het Dijkmagazijn, Krachtig Groen Winssen en Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen. Het college besteedt voortaan jaarlijks 20.000 euro ter ondersteuning van groene initiatieven waar de 'groene vrijwilligers' bij betrokken zijn.

Toekomstbestendig groen

In de gemeentelijke Bomenverordening is vastgelegd hoe de bomen in de gemeente worden beschermd tegen kap en schade. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen waardevolle of monumentale bomen en gewone reguliere gemeentelijke bomen. Enkele waardevolle en monumentale bomen staan op het grondgebied van particulieren.

Het Groenbeleidsplan en de Bomenverordening hebben tot doel om te komen tot een kwalitatieve en toekomstbestendige groenstructuur en bomenbestand in de gemeente. Het college zet in op natuurvriendelijk beheer in de woonwijken.

Groene tuin, maar toch gemakkelijk te onderhouden

Wethouder Cobussen hecht veel waarde aan de inbreng van het openbaar groen. Bomen helpen door de schaduwwerking om de temperatuur in de zomermaanden in de huizen omlaag te brengen, zo stelt de wethouder.

Daarnaast vangt het openbaar groen veel hemelwater op. Bomen leggen ook CO2 en fijnstof vast en helpen tegen hittestress. Het wordt volgens Cobussen voor de inwoners een uitdaging om tuinen te cre├źren die je gemakkelijk kan onderhouden, maar die toch groen van opzet zijn. "Dus niet enkel stenen en grind," zegt de wethouder.

­čĺČ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.