Ankeiler: Bijna alle 40 chalets op het Asdonckterrein aan de Van Heemstraweg in Beuningen zijn inmiddels bezet.

- Bijna alle 40 chalets op het Asdonckterrein aan de Van Heemstraweg in Beuningen zijn inmiddels bezet. Momenteel wonen er 188 mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, onder wie 59 kinderen tot en met 18 jaar. Over enige tijd, als alle chalets zijn bewoond, telt 'Klein Kiev' 210 bewoners, zo is de verwachting.

Dat maakte burgemeester Daphne Bergman woensdagavond bekend tijdens een raadscommissie in de raadszaal van het gemeentehuis. "Gisteren is op de Asdonck de eerste baby geboren. Volgende week ga ik beschuit met muisjes brengen, want we moeten de Nederlandse tradities wel in ere houden," zo sprak de burgemeester.

Asdonckterrein helemaal ingericht

Op dit moment gaan er weinig vluchtelingen vanuit de Asdonck terug naar het thuisland, of vertrekken om andere redenen. Dit betekent dat er de komende tijd weinig chalets vrijkomen.

Het Asdonckterrein is nu helemaal ingericht. Er zijn wegen, riolering, elektriciteit, straatverlichting en aanplant van groen. Ook is de omgevingsvergunning inmiddels verleend.

Oekraïense bewoners moeten zelfstandig gaan wonen

In de eerste weken moest er volgens Bergman natuurlijk veel geregeld worden voor de vluchtelingen. De burgemeester: "Het begint met inschrijven bij de gemeente, dan kan een bankrekening worden geopend en kan het leefgeld worden geregeld. Dat kost allemaal veel ambtelijke inzet, want mensen spreken meestal geen Engels en dus moet er een tolk aan te pas komen. Heel intensief allemaal voor onze medewerkers. Mede daarom heeft het vullen van de chalets gefaseerd plaatsgevonden, anders konden we het als gemeente niet bolwerken."

VluchtelingenWerk is nu nog twee dagen per week aanwezig om vragen te beantwoorden. Uitgangspunt bij het verlenen van alle hulp is dat de Oekraïense bewoners zo snel mogelijk volledig zelfstandig gaan wonen. Er blijft wel hulp van diverse tolken. Dat is bijvoorbeeld nodig bij bezoek aan een verloskundige.

Iedereen mag zelf werk zoeken

Het Asdonckterrein is volgens burgemeester Bergman net een klein dorpje geworden, met alle bijbehorende uitdagingen zoals mensen die ziek worden of getraumatiseerd zijn. De vluchtelingen zijn erg dankbaar voor de opvang in ons land. Wel moeten de bewoners nog erg wennen aan de nieuwe situatie en moeten ze nog hun weg vinden in Beuningen.

De kinderen gaan nu naar school. Ook voor volwassenen worden lessen in de Nederlandse taal aangeboden, waar veel animo voor is. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft voorlichting gegeven en daar was ook veel belangstelling voor. Uitgangspunt is dat iedereen zelf werk mag zoeken. Als dat niet lukt, dan gaat het Werkbedrijf daarbij helpen, zo vertelde Bergman.

Voor omwonenden van de Asdonck is een klankbordgroep ingesteld en dat loopt goed, zegt de burgemeester. Daarom vindt dat overleg nog maar eens in de twee maanden plaats.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.