Bevat Video: Video
Ankeiler: De sloop van de oude elektriciteitscentrale in Nijmegen gaat volgende week de eindfase in. De laatste stappen staan gepland op donderdag 6 oktober om 10.00 uur.

- De sloop van de oude elektriciteitscentrale in Nijmegen gaat volgende week de eindfase in. De laatste stappen staan gepland op donderdag 6 oktober om 10.00 uur. De gebouwdelen die tegen de vlakte gaan bestaan uit de DeNOx-installatie, het ketelhuis en de turbinetafel.

De gebouwdelen zouden eigenlijk op twee verschillende momenten worden gesloopt, maar eigenaar ENGIE heeft in nauw overleg met de aannemer en de betrokken autoriteiten besloten om de werkzaamheden in één keer uit te voeren. De DeNOx-installatie, het ketelhuis en de turbinetafel worden neergehaald met behulp van explosieven die zo’n 10 seconden achter elkaar afgaan.

“Omwonenden zullen het horen. Het geluid is kortdurend, maar hard. In vergelijking met de vorige twee sloopgebeurtenissen zullen er meer knallen te horen zijn”, aldus Isabelle Kuper, woordvoerder van energiebedrijf ENGIE.

Overlast omwonenden

Na de sloop van de 155 meter hoge schoorsteen in maart hadden inwoners van het omliggende dorp Weurt overlast van stof. ENGIE probeert de overlast dit keer zoveel mogelijk te beperken.

“Er zal veel stof vrijkomen, maar we hebben geleerd van eerdere sloopervaringen. Het pakket van middelen dat we inzetten om stofverspreiding te bestrijden, is uitgebreid en verbeterd. Zo plaatsen we onder andere waterreservoirs in de diverse gebouwdelen waaruit water vrijkomt tijdens het vallen. Daarnaast hebben we extra watervernevelaars om verspreiding van stof tegen te gaan. Ook hebben we de manier waarop we het stofbestrijdingssysteem testen verbeterd”, aldus Kuper.

Zo ging de 155 meter hoge schoorsteen tegen de vlakte:

Daarnaast wordt er meer rekening gehouden met de weersomstandigheden. “Bij ongunstige windkracht of windrichting wordt de sloop uitgesteld. De besluitvorming over het sloopmoment vindt in stappen plaats, waarbij van twee dagen van tevoren tot 15 minuten voor aanvang van de gebeurtenis steeds een beslismoment is.”

Kuper benadrukt dat het stof dat vrijkomt niet schadelijk is. “Mensen kunnen gewoon naar buiten en er is geen reden om ramen of deuren te sluiten. Het stof is niet gevaarlijk voor de gezondheid.”

Veiligheidsmaatregelen

ENGIE roept mensen op om niet naar het terrein te komen, maar de sloop te volgen via de livestream op de website van het energiebedrijf. Vanaf enkele uren voor het neerhalen van de gebouwdelen, gelden rondom het terrein waar de sloop plaatsvindt strenge veiligheidsmaatregelen. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig.

Mocht de sloop vanwege de weersomstandigheden donderdag 6 oktober om 10.00 uur niet doorgaan, dan wordt het verplaatst naar later die dag of een volgende werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur of tussen 19.00 en 22.00 uur. Andere mogelijkheden zijn een zaterdag tussen 8.00 en 22.00 uur of een zondag tussen 12.00 en 16.00 uur.

Zie ook:

Meer over

Deel dit artikel