Ankeiler: Het blijft onverteerbaar voor afnemers van het warmtenet in Nijmegen, zij moeten meer betalen om hun huis te verwarmen als gevolg van de gestegen gasprijs.

- Het blijft onverteerbaar voor afnemers van het warmtenet in Nijmegen, zij moeten meer betalen om hun huis te verwarmen als gevolg van de gestegen gasprijs. Dat komt door de koppeling aan de gasprijs die ooit is ingesteld om te voorkomen dat zij méér betalen dan mensen die aardgas verbruiken. Dat moet zo snel mogelijk veranderen, stelt het Nijmeegse stadsbestuur in een brief aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

In februari toen de gasprijzen begonnen te stijgen, vroeg de Nijmeegse gemeenteraad de burgemeester en wethouders om die brief richting de ACM.

Vreemd

Want het is vreemd dat afnemers van het warmtenet meer moeten betalen voor hun energie terwijl hun huizen verwarmd worden door de restwarmte van afvalverwerker ARN. Eerder zijn er ook al zorgen geuit door onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincie.

Inzet is om de prijs van het warmtenet te baseren op de werkelijke kosten van warmtevoorziening. Wethouder Tobias van Elferen van Duurzaamheid legt uit dat de bal nu bij de minister ligt. “De minister lijkt besloten te hebben om het loslaten van die koppeling mee te nemen in de nieuwe wetgeving voor collectieve warmte.” Maar die wetgeving is al twee keer uitgesteld. Nu ziet het ernaar uit dat die wet er op zijn vroegst komt in 2023.

Gemiddelde prijs

Een woordvoerder van Vattenfall zei eerder tegen Omroep Gelderland dat de prijsstijging deels te maken heeft met het middelen van de prijs voor de verschillende warmtenetten in Nederland. Als er elders in het land wel gas (bij)gestookt wordt voor een warmtenet kan daardoor ook de prijs voor Nijmeegse gebruikers toenemen.