Afdrukken
Ankeiler: De gemeente Overbetuwe gaat definitief 120 vluchtelingen opvangen.

- De gemeente Overbetuwe gaat definitief 120 vluchtelingen opvangen. Dit is dinsdagavond unaniem door de gemeenteraad besloten in een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering. De crisisnoodopvang start uiterlijk 1 november op een onbebouwd kavel op het bedrijventerrein De Aam voor een duur van drie maanden.

Opvallend aan de vergadering was, dat er zich geen sprekers hadden gemeld. Diverse partijen zeiden wel zorgen van bewoners te hebben gehoord over de opvang. Los van het voorstel, werd er ook een amendement (wijziging) voor het collegevoorstel in stemming gebracht. Burgerbelangen OverBetuwe wilde dat er met het COA afspraken gemaakt zouden worden over de (bekostiging van) extra BOA-capaciteit om ook buiten het terrein te kunnen doen wat nodig is.

'De crisisopvang valt niet onder het COA'

De burgemeester Patricia Hoytink-Roubos liet weten extra beveiliging niet noodzakelijk te vinden en ook dat er hier geen afspraken met het COA over zijn. Deze crisisnoodopvang valt namelijk onder de gemeente en niet het COA. "Er zijn wel gewone afspraken met BOA's en de politie gemaakt als er overlast is." Ze lichtte toe dat het de groep die opgevangen wordt vaak maar enkele dagen verblijft en niet drie maanden aaneen. "Het gaat hier om crisisopvang en niet om een permanentere locatie zoals een AZC."

Ook verduidelijkte ze dat alle kosten voor de opvang door het Rijk vergoed worden. Diverse partijen hadden ook vragen over de duur van de opvang. "Wij huren spullen voor drie maanden, dat is afspraak waar we op inzetten en daar gaan we ook vanuit", aldus de burgemeester. "Als dit anders wordt, dan hoort u dit van ons."

'Gebrek aan landelijke beleid'

VVD en BOB wilden ook nog een motie indienen, met name over de rol van de landelijke overheid in het vluchtelingenbeleid. Hierover was Hoytink-Roubos zeer duidelijk: "Wij nemen onze verantwoordelijkheid om situatie op te lossen die door gebrek aan beleid is gecreƫerd door de overheid. Het college wil daar graag een brief over sturen. De oproep om een signaal af te geven in Den Haag dat het beleid wat ze nu voeren voor de lokale politiek 'paniekvoetbal' is; ja die boodschap wil ik graag overbrengen. Dat kan ik wel vanuit mijn tenen zeggen." De VVD besloot uiteindelijk de motie in te trekken.

'Verhoging aantal plekken asielzoekers'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde 7 september jl. een brief aan de alle gemeenten waarin zij op de hoogte werden gebracht van de verdeling van opvangplekken voor asielzoekers over de provincies. "Er is besloten dat de Veiligheidsregio's ieder nogmaals 225 plekken zullen realiseren", viel daarin te lezen. "Op basis van de huidige inzichten is de noodzaak gebleken deze capaciteitsbehoefte te verhogen met 9000 plekken naar in totaal 51.000 plekken vanaf 1 januari 2023." In Gelderland waren er op 1 juli in totaal 4427 plekken en dat moet verhoogd worden met 1179 tot 5606.

šŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel