Ankeiler: Het Wijchense college wil de financiële pijn die minima leiden als gevolg van de inflatie en de gestegen (energie)prijzen verzachten door maatregelen te nemen rondom de Collectieve Zorgverzekering Minima.

- Het Wijchense college wil de financiële pijn die minima leiden als gevolg van de inflatie en de gestegen (energie)prijzen verzachten door maatregelen te nemen rondom de Collectieve Zorgverzekering Minima. Men stelt aan de gemeenteraad een goedkopere en beperktere aanvullende polis voor, een verhoging van de gemeentelijke bijdrages en een tijdelijke verhoging van de inkomensgrens van 120 naar 130 procent van de bijstandsnorm.

Goedkoper derde pakket

Naast het reguliere en het op chronisch zieken gerichte uitgebreide zorgverzekeringspakket dat in het kader van de Collectieve Zorgverzekering Minima afgenomen kan worden, komt er een goedkoper derde pakket. Dit beperkte pakket heeft een aanmerkelijk lagere premie. De aanvullende polis dekt nog altijd onder andere tandartskosten af, echter wel minder ruim dan in beide andere pakketten. “De premies voor zorgverzekeringen zijn in de afgelopen jaren steeds gestegen”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). “Dat maakt dat mensen nadrukkelijker kijken naar pakketten met een lagere premie, die beter passen bij hun situatie.”

Hogere gemeentelijke bijdrage

Daarnaast verhoogt de gemeente haar bijdrages aan de kosten voor de Collectieve Zorgverzekering Minima. Bij de reguliere verzekering stijgt de maandelijkse bijdrage van de gemeente van 15 euro naar 20 euro. Bij de uitgebreide verzekering stijgt deze van 37,50 euro naar 45 euro. Bij de nieuwe beperkte verzekering gaat de gemeente 10 euro per maand bijdragen. De jaarlijkse bijdrage voor ‘Extra kosten chronisch zieken’ gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog van 275 euro naar 325 euro.

Tijdelijk hogere inkomensgrens

Verder wordt voor zowel de Collectieve Zorgverzekering Minima als de bijdrage ‘Extra kosten chronisch zieken’ voor het jaar 2023 tijdelijk de inkomensgrens opgehoogd van 120 procent naar 130 procent van de bijstandsnorm. “Zo kunnen we een grotere groep inwoners toegang geven tot deze collectieve zorgverzekering”, zegt Derks. “Het gaat om ongeveer 250 inwoners extra. We willen als college laten zien dat we er ook voor deze doelgroep zijn in deze tijden. Het is een tijdelijke maatregel die in ieder geval voor heel 2023 geldt.”

“Pijn verzachten”

De gemeente springt met de voorgestelde maatregelen in op het groeiende aantal mensen dat moeite heeft om rond te komen. “We zien dat de prijzen, zoals die voor energie, stijgen en de inflatie omhoog gaat”, zegt Derks. “Hoewel we lokaal natuurlijk niet alles kunnen oplossen, kunnen we wel maatregelen nemen om voor mensen met een kleine portemonnee de pijn te verzachten.” De gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen over de door het college voorgestelde maatregelen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.